Thứ sáu, 13/12/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 102
Tập 29, số 1 2019

Kiến thức, thái độ và thực hành của người chồng trong nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan tại huyện Thạch Thất, Hà Nội, năm 2017

Knowledge, attitudes and practices on breastfeeding and related factors among the husbands in Thach That district, Hanoi, 2017
Tác giả: Nguyễn Huy Tiến, Nguyễn Thị Ly
Tóm tắt:
Nghiên cứu về kiến thức, thái độ và thực hành của 410 người chồng trong nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan được thực hiện từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2017 tại một số xã và thị trấn thuộc huyện Thạch Thất, Hà Nội sử dụng thiết kế mô tả cắt ngang có phân tích. Kết quả cho thấy chỉ có 17,6% người chồng có tổng điểm kiến thức đạt về nuôi con bằng sữa mẹ, số còn lại 82,4% người có tổng điểm kiến thức chưa đạt. Có 46,5% người chồng có tổng điểm thái độ đạt về nuôi con bằng sữa mẹ, 53,5% người chồng có tổng điểm thái độ chưa đạt. Chỉ có 42,9% người chồng có tổng điểm thực hành đạt về nuôi con bằng sữa mẹ, 57,1% người chồng có tổng điểm thực hành chưa đạt. Các yếu tố liên quan đến thực hành hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ của người chồng gồm trình độ học vấn, kiến thức và thái độ đạt về nuôi con bằng sữa mẹ.
Summary:
The study about knowledge, attitudes and practices on breastfeeding and related factors was conducted on 410 husbands from April till August 2017 in Thach That district, Hanoi in 2017 using an analytical cross-sectional descriptive design. Results showed only 17.6% of husbands had good knowledge about breastfeeding, 46.5% of husbands expressed good attitudes toward breastfeeding and 42.9% of husbands showed to have good practice about breastfeeding. The factors found related to the practice about breastfeeding of the husbands were their education level, their knowledge and attitute on breastfeeding.
Từ khóa:
Nuôi con bằng sữa mẹ; người chồng; Hà Nội
Keywords:
Breastfeeding; husband; Hanoi
File nội dung:
o1901102.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log