Thứ tư, 30/09/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi tại một số quận huyện ở Hà Nội, năm 2019
Những rào cản trong sử dụng dịch vụ y tế và triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe cho người dân tộc thiểu số tại một số tỉnh Việt Nam, 2019
Hiệu quả bẫy Gravid Aedes Trap trong giám sát muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết dengue tại thành phố Nha Trang, 2018-2019
ads
Trang: 33
Tập 29, số 1 2019

Kiến thức, thực hành về tiêm an toàn và một số yếu tố liên quan của điều dưỡng lâm sàng tại Viện Bỏng Quốc Gia năm 2017

Knowledge, practice on safety injection and some related factors among nurses at national institute of burn in 2017
Tác giả: Cao Thùy Dung, Đào Xuân Vinh
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 150 nhân viên điều dưỡng và 300 mũi tiêm được quan sát tại các khoa lâm sàng, Viện Bỏng Quốc gia năm 2017 nhằm mô tả kiến thức, thực hành tiêm an toàn của đối tượng nghiên cứu và một số yếu tố liên quan. Kết quả cho thấy 41,2% nhân viên điều dưỡng có kiến thức đạt về tiêm an toàn, 58,9% có kiến thức không đạt. Khoa có tỷ lệ nhân viên đạt về kiến thức cao nhất là Khoa Liền vết thương (44,9%) và khoa có tỷ lệ này thấp nhất là Hồi sức cấp cứu (35,3%). Về thực hành tiêm an toàn, nhân viên điều dưỡng Khoa Gây mê đạt tỷ lệ cao nhất (98%), khoa có tỷ lệ này thấp nhất là Khoa Phẫu thuật tạo hình và Khoa Liền vết thương. Yếu tố liên quan đến thực hành tiêm an toàn là kiến thức tốt về tiêm an toàn. Việc thường xuyên nâng cao kiến thức và thực hành tiêm an toàn cho các nhân viên điều dưỡng như vậy cần được quan tâm và thực hiện để có thể đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người bệnh nói chung và của Viện Bỏng quốc gia nói riêng.
Summary:
A cross-sectional descriptive study was conducted on 150 nurses and 300 injections observed at clinical departments of the National Institute of Burn in 2017 to describe knowledge and practice on safe injections of nursing staffs and some related factors. The results showed that 41.2% of nurses had good knowledge about safe injection while 58.9% had insufficient knowledge. The highest percentage of staff showed to have good knowledge was obtained at Department of Wound Care (44.9%) and the lowest proportion was of the Emergency Department (35.3%). In terms of safe injection practice, the highest rate of good practice was obtained among nurses of Department of Anesthesia (98%) and the lowest rate was found among nurses working at Department of Plastic Surgery and Department of Wound Care. Factor found related to safe injection practice was good knowledge about safe injections. Regularly improving knowledge and practicing safe injections for nursing staff should be taken care of and implemented to meet the health care needs of patients in general and of the National Institute of Burn in particular.
Từ khóa:
tiêm an toàn; điều dưỡng lâm sản; Viện Bỏng quốc gia
Keywords:
safe injection; nursing staff; National Institute of Burn
File nội dung:
o190133.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log