Thứ ba, 29/09/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi tại một số quận huyện ở Hà Nội, năm 2019
Những rào cản trong sử dụng dịch vụ y tế và triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe cho người dân tộc thiểu số tại một số tỉnh Việt Nam, 2019
Hiệu quả bẫy Gravid Aedes Trap trong giám sát muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết dengue tại thành phố Nha Trang, 2018-2019
ads
Trang: 126
Tập 29, số 1 2019

Năng lực sức khoẻ của sinh viên năm thứ ba, trường Đại học Thăng Long, năm 2017

Health literacy of third year students at Thang Long University in 2017
Tác giả: Ngô Thị Thu Hiền, Trương Quốc Anh
Tóm tắt:
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá năng lực sức khoẻ của sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Thăng Long, và xác định một số yếu tố liên quan đến năng lực sức khoẻ của đối tượng nghiên cứu. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích được thực hiện trên 400 sinh viên năm thứ 3 sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng. Bộ câu hỏi năng lực sức khoẻ Châu Á được chuẩn hoá để sử dụng. Kết quả nghiên cứu cho thấy điểm trung bình năng lực sức khoẻ chung của sinh viên là 28,5 ± 5,7, trong đó điểm năng lực sức khoẻ nâng cao sức khoẻ là 28,7 ± 6,7, năng lực sức khoẻ phòng chống bệnh tật là 27,3 ± 6,3, và năng lực sức khoẻ chăm sóc sức khoẻ là 26,1 ± 6,8. Tỷ lệ sinh viên thiếu năng lực sức khoẻ chung chiếm 29,8%, có vấn đề về năng lực sức khoẻ là 54,3%, đủ năng lực sức khoẻ là 14,1% và làm chủ năng lực sức khoẻ là 1,8%. Năng lực sức khoẻ của sinh viên liên quan có ý nghĩa thống kê với các yếu tố như giới tính, nơi sống, có người thân học/làm trong ngành y tế, tần suất đi gặp bác sĩ cùng người thân, tần suất xem các chương trình ti vi liên quan đến y tế, tần suất tra cứu thông tin y tế và tần suất tham gia hoạt động cộng đồng.
Summary:
This study aimed to measure health literacy of the third-year students at Thang Long University and identify associated factors. An analytical cross-sectional study was carried out on 400 third year students at Thang Long University, Hanoi, Vietnam in 2017, using a stratified random sampling technique. The validated questionnaire of Asia’s health literacy survey was used in this study. Study subjects were requested to response the administrated questionnaire. Results showed that the mean general health literacy score of study subjects were 28.5 ± 5.7, in which health promotion literacy was 28.7 ± 6.7, followed by health prevention literacy with 27.3 ± 6.3, and health care literacy with 26.1 ± 6.8. In addition, 29.8% of the surveyed students showed to have inadequate general health literacy, 54.3% were problematic, 14.1% were adequate and 1.8% were excellent. Findings also showed that gender, place of living, having a family member works/study in health-related fields, frequency of participants visit the doctor with their family member and friends, frequency of students watching TV programs that related to health care, the frequency of searching health-related information and frequency of participation in community activities were the factors that statistically significant correlated with their health literacy.
Từ khóa:
Năng lực sức khoẻ;sinh viên; Trường Đại học Thăng Long
Keywords:
Health literacy; students; Thang Long University.
File nội dung:
o1901126.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log