Thứ tư, 30/09/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi tại một số quận huyện ở Hà Nội, năm 2019
Những rào cản trong sử dụng dịch vụ y tế và triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe cho người dân tộc thiểu số tại một số tỉnh Việt Nam, 2019
Hiệu quả bẫy Gravid Aedes Trap trong giám sát muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết dengue tại thành phố Nha Trang, 2018-2019
ads
Trang: 176
Tập 29, số 1 2019

Sự hài lòng và một số yếu tố liên quan của người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện tai mũi họng Trung ương năm 2017

satisfaction and some relevant factors of the inpatient treated at national otorhinolaryngology hospital, vietnam in 2017
Tác giả: Bùi Đức Hiến, Nguyễn Thị Khánh Vân
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích được thực hiện trên những người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương năm 2017 nhằm đánh giá sự hài lòng và phân tích một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại bệnh viện. Kết quả cho thấy tỷ lệ hài lòng chung (hài lòng đấy đủ với tất cả các yếu tố thành phần) của người bệnh điều trị nôi trú là 18,8%, trong đó tỷ lệ hài lòng chung về thời gian chờ đợi là 33,5%, tỷ lệ hài lòng chung về kỹ năng và thái độ của nhân viên y tế là 47,3%, tỷ lệ hài lòng chung về cơ sở vật chất và tổ chức các khoa, phòng là 65,5%, tỷ lệ hài lòng chung về giá viện phí và chính sách bảo hiểm y tế là 66,3%, tỷ lệ hài lòng chung về chất lượng phục vụ là 42,8%. Một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh gồm: loại bệnh, mức độ vất vả của nhân viên y tế, thái độ thông cảm và sẵn sàng chia sẻ của nhân viên y tế, khoảng cách từ nhà đến bệnh viện, tình trạng vay nợ khi điều trị, thời gian nằm điều trị tại bệnh viện và số lần nằm viện trong năm.
Summary:
A cross-sectional descriptive analysis study was conducted on inpatients at the Central Otorhinolaryngology Hospital in 2017 to assess their satisfaction and identify some related factors. Results showed that the overall satisfaction rate (satisfaction with all factors) of the inpatients was 18.8%, of which the overall satisfaction rate for waiting time was 33.5%, the overall satisfaction rate for skills and attitudes of health staff was 47.3%, the overall satisfaction rate for facilities and department organization was 65.5% The overall satisfaction rate for hospital fees and health insurance was 66.3%, and the overall satisfaction rate for service quality was 42.8%. Some factors related to patient satisfaction were detected such as type of illness, heavy workload of medical staff, their sympathy and willingness to share with patients, distance from home to hospital, debt in financing, time spent for treatment at Hospital and number of hospital visits within the year.
Từ khóa:
Sự hài lòng của người bệnh; Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương; Hà Nội
Keywords:
Satisfaction patients; Central Otorhinolaryngology Hospital; Hanoi
File nội dung:
o1901176.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log