Thứ năm, 13/08/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng hoạt động y tế dự phòng và khám chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật tại trung tâm y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2019
Mối liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng và chế độ ăn với thiếu máu ở phụ nữ mang thai tại 4 xã huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ năm 2017
Tổng quan các chính sách và mô hình hỗ trợ về tài chính trong chăm sóc sức khỏe người dân tộc thiểu số tại Việt Nam từ năm 1989 đến nay
ads
Trang: 148
Tập 29, số 1 2019

Thực trạng năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng và một số yếu tố ảnh hưởng tại một số bệnh viện ở tỉnh Hòa Bình, năm 2018

Current situation of management competence and influence factors among the nurse managers at some general hospitals and health centers in Hoa Binh province in 2018
Tác giả: Đoàn Mạnh Nam, Hồ Thị Minh Lý
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 50 Điều dưỡng trưởng của 2 bệnh viện Đa khoa và 3 Trung tâm Y tế thuộc tỉnh Hòa bình năm 2018 nhằm khảo sát năng lực quản lý và một số yếu tố ảnh hưởng. Kết quả cho thấy có 34/50 (68%) người đạt năng lực quản lý. Trong số 10 nội dung được sử dụng để đánh giá, 6 nội dung có số Điều dưỡng trưởng đạt trên 70%, gồm kỹ năng tổ chức cuộc họp (90%), kỹ năng văn bản (84%), kỹ năng quản lý vật tư, trang thiết bị (82%), kỹ năng quản lý chuyên môn và kỹ năng giao tiếp (80%), kỹ năng giải quyết vấn đề (74%). Những nội dung có tỷ lệ Điều dưỡng trưởng đạt dưới 70% là kỹ năng đào tạo và quản lý đào tạo (62%), kỹ năng lập kế hoạch (58%), kỹ năng nghiên cứu khoa học (44%) và kỹ năng quản lý nhân lực (34%). Các yếu tố như nhóm tuổi, giới tính, trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị được phân tích nhưng không có yếu tố nào được xác định có mối liên quan với năng lực quản lý của các Điều dưỡng trưởng tham gia nghiên cứu.
Summary:
A cross-sectional descriptive study was conducted on 50 nurse managers working at 2 General Hospitals and 3 Health Centers in Hoa Binh province in 2018 to observe their management competency and influencing factors. The results showed that 34/50 (68%) of nurses expressed their management competency. Of the 10 contents used for the evaluation of management competencies, 6 were achieved by the rates of above 70% of nurse managers, including meeting skills (90%), report writing skills (84%), material and equipment management skills (82%), professional skills and communication skills (80%) and problem solving skills (74%). Those that expressed by less than 70% of neruse managers were skills in training and management (62%), planning skills (58%), skill on scientific research (44%) and skills on Human resource management (34%). Factors such as age, gender, educational level, professional qualification and political education level were analyzed but none of them was associated with the management capacity of the nurse managers.
Từ khóa:
Điều dưỡng trưởng; năng lực quản lý; Hòa Bình
Keywords:
Nurse-Manager; management competency; Hoa Binh province.
File nội dung:
o1901148.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log