Thứ ba, 29/09/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi tại một số quận huyện ở Hà Nội, năm 2019
Những rào cản trong sử dụng dịch vụ y tế và triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe cho người dân tộc thiểu số tại một số tỉnh Việt Nam, 2019
Hiệu quả bẫy Gravid Aedes Trap trong giám sát muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết dengue tại thành phố Nha Trang, 2018-2019
ads
Trang: 164
Tập 29, số 1 2019

Thực trạng và mức độ bền vững của bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tại huyện Hoài Đức, Hà Nội năm 2017

The situation and sustainability of the national criteria on commune health station in Hoai Duc district, Hanoi in 2017
Tác giả: Hoàng Thị Thanh, Nguyễn Bạch Ngọc
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang kết hợp định lượng, định tính và hồi cứu được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng và mức độ bền vững của bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tại huyện Hoài Đức, Hà Nội năm 2017. Nghiên cứu đã thực hiện phỏng vấn bằng bộ câu hỏi bán cấu trúc cho toàn bộ 172 cán bộ y tế xã, thảo luận nhóm các Trạm trưởng trạm y tế (TYT) và phỏng vấn sâu lãnh đạo trung tâm và phòng y tế. Kết quả cho thấy năm 2017 huyện Hoài Đức đã có 18/20 xã (chiếm 90%) đạt chuẩn quốc gia. Trong 10 tiêu chí của chuẩn y tế quốc gia về y tế xã, các cán bộ y tế đánh giá tiêu chí 9 (dân số kế hoạch hóa gia đình của các TYT) có mức độ bền vững thấp nhất (59,5%). Có 7/46 chỉ tiêu được các cán bộ y tế xã đánh giá ít bền vững, gồm chỉ tiêu số 9, 17, 21, 30, 42, 43 và 44. Như vậy, bộ tiêu chí có một số nội dung chưa thực sự bền vững đối với các xã thuộc huyện ngoại thành Hoài Đức vì khó duy trì.
Summary:
A cross-sectional descriptive study combining quantitative, qualitative and retrospective studies was conducted to assess the current status and sustainability of the national health criteria for commune health station in Hoai Duc district, Hanoi in 2017. A semi-structured questionnaire was used for all 172 commune health staff. Group discussions of head of CHS and in-depth interviews with the center and health department leaders were also carried out. The results showed that Hoai Duc district had 18/20 communes (accounting for 90%) meet the national health criteria in 2017. Of the 10 criteria of the national health standard for health care, health officials assessed criteria 9 (family planning population of CHSs) with the lowest level of sustainability (59.5%). There are 7/46 targets evaluated by commune health workers less sustainable, including indicators 9, 17, 21, 30, 42, 43 and 44. Thus, the set of national criteria for CHS has some unsustainable content for communes in Hoai Duc because it is difficult to maintain.
Từ khóa:
Tiêu chí quốc gia về y tế xã; trạm y tế xã; Hoài Đức
Keywords:
National health criteria; commune health station; Hoai Duc.
File nội dung:
o1901164.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log