Thứ hai, 17/02/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 71
Tập 29, số 6 2019

CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐẾN KHÁM BỆNH TẠI BỆNH VIỆN PHONG - DA LIỄU TRUNG ƯƠNG QUY HÒA NĂM 2016

THE QUALITY OF HOSPITAL AND FACTORS RELATING TO PATIENTS’ SATISFACTION AT QUY HOA NATIONAL LEPROSY- DERMATOLOGY HOSPITAL
Tác giả: Võ Quốc Khánh, Trần Xuân Việt, Hoàng Huỳnh Thuỷ
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành năm 2016 nhằm xác định chất lượng bệnh viện và tỷ lệ hài lòng người bệnh và một số yếu tố liên quan đến hài lòng người bệnh ở 647 người bệnh khám tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hoà. Kết quả cho thấy chất điểm trung bình chung của các tiêu chí là 3,29; tỷ lệ hài lòng chung là 87,7%; hài lòng khả năng tiếp cận là 75,1%; hài lòng sự minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh, điều trị là 68,8%; hài lòng cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh là 74%; hài lòng thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế là 77,6%; hài lòng kết quả cung cấp dịch vụ là 79,3%; tỷ lệ người khám bệnh quay lại hoặc giới thiệu cho người khác đến chiếm tỷ lệ 98,4%. Các yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh gồm các yếu tố độ tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp (p<0,05).
Summary:
A cross-sectional descriptive study was conducted in 2016 to determine hospital quality and patient’s satisfaction rate and some factors related to patient’s satisfaction in 647 patients examined at Quy Hoa NationalLeprosy Dermatology Hospital. The results showed that the general average score of the criteria was 3.29; overall satisfaction rate was 87.7%; satisfaction of accessibility was 75.1%; satisfed information transparency and medical examination and treatment procedures were 68.8%; satisfaction of facilities and facilities to serve patients was 74%; satisfed behavior, professional capacity of medical staff was 77.6%; satisfed service provision were 79.3%; the percentage of patients who later came back to the hospital or introduced others to the hospital was 98.4%. Factors related to patient satisfaction included age, education and occupational factors (p <0.05).
Từ khóa:
Chất lượng bệnh viện; hài lòng người bệnh; Quy Hoà
Keywords:
Hospital quality; satisfed patients; Quy Hoa.
File nội dung:
o190671.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log