Thứ hai, 17/02/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 156
Tập 29, số 6 2019

CHẤT LƯỢNG SỐNG CỦA BỆNH NHÂN BỆNH PHONG TẠI LÀNG PHONG BỆNH VIỆN PHONG - DA LIỄU TRUNG ƯƠNG QUY HÒA NĂM 2016

STUDY ON THE QUALITY OF LIFE OF LEPROSY PATIENTS IN LEPROSARIUM QUYHOA NATIONAL LEPROSY- DERMATOLOGY HOSPITAL, 2016
Tác giả: Vũ Bá Toản, Nguyễn Hoàng Ân
Tóm tắt:
Chúng tôi thực hiện đề tài này nhằm đánh giá chất lượng sống bằng thang điểm SF-36 và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến chất lượng sống của bệnh nhân phong tại địa điểm nghiên cứu. Thiết kê nghiên cứu mô tả, cắt ngang, từ tháng 5 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017 tại làng phong Bệnh viện Phong - Da liễu trung ương Quy Hòa, được tiến hành trên 377 bệnh nhân. Kết quả cho thấy tỷ lệ bệnh nhân phong có chất lượng sống chưa tốt chiếm 77,7% (293/377) gấp 3,48 lần nhóm bệnh nhân phong có chất lượng sống tốt. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê (p<0,001) giữa chất lượng sống của bệnh nhân phong với trình độ học vấn, mức độ tàn tật hiện tại, thái độ của địa phương cũ và mức hỗ trợ xã hội chung Tỷ lệ bệnh nhân phong có chất lượng sống chưa tốt còn cao. Cần chú ý tới các yếu tố liên quan đến lượng sống của bệnh nhân phong có những định hướng can thiệp, có chính sách phù hợp nhằm nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân phong.
Summary:
To help the hospital leaders have the intervention orientations, have appropriate policies to improve the quality of life for leprosy patients. we conduct this topic. Evaluate the quality of life by the SF-36 scale and and study some factors related to the quality of life of leprosy patients at the study site. A cross-sectional study, from may 2016 to june 2017 in leprosarium quyhoa national leprosy- dermatology hospital, was conducted on 377 patients. Results showed that the rate of leprosy patients with poor quality of life is 77.7% (293/377) 3,48 times higher than that of leprosy patients with good quality of life. There is a statistically signifcant relationship (p <0.001) between the quality of life of leprosy patients with the level of education, the current level of disability, the attitude of the old locality and the level of social support. The rate of leprosy patients with poor quality of life is rather high. Attention should be paid to the factors related to the quality of life of leprosy patients with intervention orientations, appropriate policies to improve the quality of life for leprosy patients.
Từ khóa:
Mycobacterium leprae; bệnh phong; bệnh viện Quy Hoà
Keywords:
Mycobacterium leprae; leprosy; Quy Hoa Hospital
File nội dung:
o1906156.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log