Thứ hai, 17/02/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 280
Tập 29, số 6 2019

CƠ CẤU BỆNH VÀ THỰC TRẠNG BỆNH ĐỒNG MẮC TRÊN BỆNH NHÂN DA LIỄU ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU BỆNH VIỆN PHONG DA LIỄU TRUNG ƯƠNG QUY HÒA NĂM 2017

THE MODEL OF SKIN DISEASE AND SITUATION OF MULTIMORBIDITY OF THE SKIN PATIENTS TREATED AT THE EMERGENCY DEPARTMENT OF THE QUY HOA NATIONAL LEPROSY AND DERMATOLOGY HOSPITAL IN THE YEAR 2017
Tác giả: Nguyễn Thị Thời Loạn, Đỗ Thị Tuyết Nga
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 375 bệnh nhân mắc bệnh da được chẩn đoán dựa vào lâm sàng, cận lâm sàng, điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quy Hòa nhằm khảo sát tình hình và một số đặc điểm liên quan bệnh da liễu điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu. Số liệu được xử lý theo phương pháp thống kê y sinh học. Kết quả thu được: trong thời gian 1 năm từ 12/2016 đến 12/2017, chúng tôi thu nhận 375 bệnh nhân da liễu điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu. Tỷ lệ bệnh mày đay (24,8%), bệnh đỏ da toàn thân (20,8%), bệnh của mô liên kết (11,5%), thấp nhất là bệnh da do dị ứng thuốc (5,1%). Tỷ lệ bệnh da có huyết áp tăng, có suy kiệt cơ thể và có rối loạn chuyển hóa ở các nhóm bệnh da khác nhau có ý nghĩa thống kê với p <0,01. Kết luận: Bệnh da điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu chủ yếu là bệnh mày đay, đỏ da toàn thân và bệnh của mô liên kết. Đáp ứng tốt với điều trị là bệnh mày đay, bệnh da do nhiễm trùng, bệnh da do dị ứng thuốc. Bệnh da có huyết áp tăng, có suy kiệt cơ thể và có rối loạn chuyển hóa ở các nhóm bệnh da khác nhau.
Summary:
Surveying the model and situation of multimorbidity of the skin patients treated at the Emergency Department of the Quy Hoa National Leprosy Dermatology Hospital. 375 patients with skin diseases were diagnosed based on clinical, subclinical and treated at the Emergency Department, Quy Hoa National Leprosy Dermatology Hospital. Cross-sectional study and biomedical statistical methods was used. Results showed that during the 1 year period from 12/2016 to 12/2017, we collected 375 skin patients treated in the Emergency Department. The proportion of the urticaria (24.8%), erythroderma (20.8%), connective tissue disease (11.5%) and drug allergy (5.1%). The group of skin diseases with low treatment response is the erythroderma, bullous disease, connective tissue skin disease. The group that responds well to treatment is urticaria, skin disease caused by infection, skin disease caused by drug allergy. The erythroderma, bullous disease and connective tissue disease have a higher average duration of treatment than other skin disease groups. The proportion of skin diseases with increased blood pressure, physical exhaustion and metabolic disorders in different groups of skin diseases is statistically signifcant with p <0.01. Skin diseases treated at the emergency department are mainly the urticaria, erythroderma and connective tissue diseases. Good response to treatment is the urticaria, skin disease caused by infections and drug allergies. Skin diseases have increased blood pressure, physical exhaustion and metabolic disorders in different skin disease groups.
Từ khóa:
da liễu; hồi sức cấp cứu; Bệnh viện da liễu
Keywords:
skin diseases; Emergency; National Leprosy Dermatology Hospital
File nội dung:
o1906280.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log