Thứ hai, 17/02/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 298
Tập 29, số 6 2019

INTERLEUKIN-36 TĂNG CƯỜNG SẢN XUẤT CÁC PEPTIDE KHÁNG KHUẨN PSORASIN VÀ LL-37 TRÊN TẾ BÀO SỪNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG CỦA MAPKS VÀ NF-ĸb

INTERLEUKIN-36 CYTOKINES ENHANCE THE PRODUCTION OF HOST DEFENSE PEPTIDES PSORIASIN AND LL-37 BY HUMAN KERATINOCYTES THROUGH ACTIVATION OF MAPKS AND NF-ĸB
Tác giả: Nguyễn Thế Toàn, Vũ Tuấn Anh
Tóm tắt:
Mục tiêucủa nghiên cứu này là nghiên cứu tác động của các cytokine IL-36 đối với sự biểu hiện và sản xuất S100A7/psoriasin và LL-37 của các tế bào sừng ở người, và làm sáng tỏ các cơ chếcủa chúng. Các cytokine IL-36 có khả năng gây ra dấu ấn trên mRNA và sản xuất protein của S100A7/psoriasin và LL-37 của tế bào sừng ở người được xác định bằng phương pháp Real-time PCR và ELISA tương ứng. Phosphoryl hóa của MAPK và IκB - α được xác định bằng phương pháp Western blotting. Chúng tôi thấy rằng cả 03 cytokine IL-36 (α, β, γ) đều tăng cường dấu ấn S100A7/psoriasin, LL-37 và sản xuất protein của tế bào sừng ở người theo cách phụ thuộc vào liều lượng. Tuy nhiên, IL-36β và IL-36γ hoạt động mạnh hơn IL-36α. IL-36 đã kích thích quá trình phosphoryl hóa các MAPK ERK, p38 và JNK và IκB-α. Quá trình tạo ra S100A7/psoriasin, IL-37 của các cytokine IL-36 liên quan đến ERK, p38, JNK và NF-B, bằng chứng là sự ức chế đặc hiệu của U0126, SB203580, chất ức chế JNK II và chất ức chế II tương ứng.Kết luận: việc phát hiện các cytokine IL-36 kích thích sản xuất psoriasin và LL-37 bởi các tế bào sừng ở người cung cấp cơ chế mới mà các cytokine này đóng góp vào cơ chế bệnh sinh của bệnh vẩy nến và khả năng miễn dịch bẩm sinh thông qua việc kích thích các peptide kháng khuẩn S100A7/psoriasin và LL-37.
Summary:
The aim of this study is to investigate the effects of IL-36 cytokines on S100A7/psoriasin and LL-37 expression and production by human keratinocytes, and to elucidate the possible mechanisms underlying this production. The ability of IL-36 cytokines to induce mRNA expression and protein production of S100A7/ psoriasin and LL-37 by human keratinocytes was determined by real – time PCR and ELISA, respectively. Phosphorylation of MAPKs and IκB – α was determined by Western blotting. We found that all of three IL-36 cytokines enhanced S100A7/psoriasin and LL-37 expression and protein production by human keratinocytes in dose–dependent manner; however, IL-36β and IL-36γ were more active thanIL-36α. Furthermore, IL-36s stimulated phosphorylation of MAPKs ERK, p38 and JNK and IκB-α. The induction of S100A7/psoriasin and LL-37 production by IL-36 cytokines involvedERK, p38, JNK and NF-κB, as evidenced by the specifc inhibitory effects of U0126, SB203580, JNK inhibitor II and NF- κB activation inhibitorII, respectively. In conclusion, the fnding that IL-36 cytokines stimulate the production of psoriasin and LL-37 by human keratinocytes provides novel mechanism by which these cytokines contribute the pathogenesis of psoriasis and innate immunity through stimulation of host defense peptides S100A7/psoriasin and LL-37.
Từ khóa:
Interleukin-36; Psorasin; LL-37
Keywords:
Interleukin-36; Psorasin; LL- 37.
File nội dung:
o1906298.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log