Thứ hai, 17/02/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 96
Tập 29, số 6 2019

KỸ THUẬT MIỄN DỊCH GẮN MEN VÀ MIỄN DỊCH HUỲNH QUANG PHÁT HIỆN KHÁNG THỂ KHÁNG DSDNA VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG

STUDY ON ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY (ELISA) AND IMMUNOFLUORESCENCE (IF) TO IDENTIFY DSDNA-RESISTANT ANTIBODY AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE)
Tác giả: Hoàng Thị Thúy Hương, Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Tóm tắt:
Nghiên cứu tỷ lệ kháng thể kháng dsDNA bằng 2 kỹ thuật miễn dịch gắn men (ELISA) và miễn dịch huỳnh quang gián tiếp trên Crithidia Luciliae (IIF/CL) ở 49 bệnh nhân Lupus ban đỏ hệ thống tại Bệnh viện PhongDa liễu Trung Ương Quy Hòa cho thấy: tỷ lệ KT kháng dsDNA dương tính với IIF/CL là 41%, với ELISA là 88%. Đồng kết quả dương tính với kháng thể kháng dsDNA giữa IIF/CL và ELISA là 20 trường hợp (41 %). Đồng kết quả âm tính với kháng thể kháng kháng dsDNA giữa IIF/CL và ELISA là 6 trường hợp (12 %). Thống nhất giữa 2 kết quả là 53 %, sự khác biệt là 47%. Độ phù hợp giữa IIF/CL và ELISA rất thấp: Kappa = 0.18. Như vậy, độ phù hợp của 2 kỹ thuật trên là quá ít, có thể do mẫu của nghiên cứu chưa đủ lớn để đánh giá tương quan của 2 kỹ thuật trên.
Summary:
The study was conducted by using ELISA and IIF on Crithidia Luciliae to identify dsDNAresistant antibodies of 49 SLE patients in Quyhoa National Leprosy-Dermatology Hospital. The results showed that the positive rate of dsDNAresistant antibodies to IFI/CL and ELISA were 41% and 88% respectively. Co-positive results for dsDNA-resistant antibodies between IFI / CL and ELISA were 20 cases (41%). Co-negative results for dsDNA-resistant antibodies between IFI / CL and ELISA were 6 cases (12 %). The agreement between the two results was 53%, the difference was 47%. The compatibility between IFI / CL and ELISA was very low: Kappa = 0.18. In conclusion, the compatibility of the above two techniques was too low, probably because the samples of the study is not enough to assess the correlation of the two techniques.
Từ khóa:
Kháng thể kháng nhân; bệnh SLE; Quy Hòa
Keywords:
Anti-nuclear antibody; SLE; Quy Hoa
File nội dung:
o190696.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log