Thứ hai, 24/02/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 189
Tập 29, số 6 2019

MỐI LIÊN QUAN GIỮA NHIỄM HELICOBACTER PYLORI VỚI BỆNH HIỆN MẮC Ở BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN PHONG DA LIỄU TRUNG ƯƠNG QUY HÒA NĂM 2014 – 2015

RELATIONSHIP BETWEEN HELICOBACTER PYLORI INFECTIONS AND DISEASES OF THE INPATIENTS TREATMENT AT THE QUY HOA NATIONAL LEPROSY AND DERMATOLOGY HOSPITAL FROM 2014 TO 2015
Tác giả: Nguyễn Thị Thời Loạn, Đỗ Thị Tuyết Nga
Tóm tắt:
Nghiên cứu xác định tỷ lệ nhiễm Helicobacterpylori (HP), mối liên quan giữa nhiễm HP với bệnh hiện mắc ở bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Phong Da liễu TW Quy Hòa. Được thực hiện trên 675 bệnh nhân mắc bệnh da và bệnh nội khoa được chẩn đoán dựa vào lâm sàng, cận lâm sàng, điều trị tại Bệnh viện Phong Da liễu TW Quy Hòa. Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Số liệu được xử lý theo phần mềm SPSS 18.0. Kết quả cho thấy, trong thời gian từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 6 năm 2015 chúng tôi thu nhận 675 bệnh nhân (361 bệnh da và 314 bệnh nội khoa) điều trị nội trú. Tỷ lệ nhiễm HP ở bệnh nhân da là 43,80% và ở bệnh nội khoa là 17,83%. Bệnh da, tỷ lệ nhiễm HP cao nhất là bệnh nhân sẩn ngứa 70%, tiếp là loét miệng tái diễn 66,7%, tiếp là bệnh lupus đỏ hệ thống 60%, xơ cứng bì 50% và vảy nến là 41,7%. Bệnh nội khoa, tỷ lệ nhiễm HP ở bệnh dạ dày là 30,6%, đái tháo đường 15,4%, bệnh phổi 14,3%. Một số bệnh da có tỷ lệ nhiễm HP cao nhưng phân tích mối liên quan thì không có ý nghĩa thống kê. Ở bệnh nội khoa thì bệnh lý dạ dày có liên quan với nhiễm HP có ý nghĩa thống kê. Nghiên cứu đã cho thấy tỷ lệ nhiễm HP cao ở bệnh nhân mắc bệnh da nhưng không có mối liên quan giữa nhiễm HP và bệnh da. Ở bệnh nội khoa thì bệnh dạ dày có liên quan với nhiễm HP. HP có phải là căn nguyên đích hay là tác nhân khởi động ở một số bệnh da, làm bệnh dai dẳng, điều trị khó lành, hay tái phát là vấn đề mà chúng tôi quan tâm và tiếp tục nghiên cứu.
Summary:
To defne the rate of Helicobacter pylori infection, the relationship between Helicobacter pylori infection and skin disease in the Quy Hoa National Leprosy Dermatology Hospital. A cross-sectional descriptive study was performed with 675 patients with skin diseases and internal diseases treated in the Quy Hoa National Leprosy Dermatology Hospital. The results showed that the rate of Helicobacter pylori infection in skin diseases was 43.80%, in internal medicine was 17.83%. In the skin disorders, the rate of Helicobacter pylori infections in the patients of prurigo is highest (70%), followed by oral ulcers disorders is 66.7%, systemic lupus erythematosus is 60%, scleroderma is 50% and psoriasis is 41.7 %. In the medical disorders, the rate of Helicobacter pylori infections in the patients of Gastroduodenal diseases is 30.6%, followed by diabetes is 15.4%, pulmonary disease is 14.3%. Some skin diseases have a high rate of Helicobacter pylori infection but when analyzing the relationship is not statistically signifcant. The relationship between Helicobacter pylori and gastric ulcer is statistically signifcant.
Từ khóa:
Helicobacter pylori; điều trị nội trú; Quy Hòa
Keywords:
Helicobacter pylori infection; skin disorders; Quy Hoa.
File nội dung:
o1906189.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log