Thứ hai, 17/02/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 135
Tập 29, số 6 2019

MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN NỘI TRÚ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI BỆNH VIỆN PHONG – DA LIỄU TRUNG ƯƠNG QUY HÒA, NĂM 2014

PATIENT SATISFACTION ON THE HEALTH CARE QUALITY SERVICES AT QUY HOA NATIONAL LEPROSY DERMATOLOGY HOSPITAL, 2014
Tác giả: Huỳnh Công Ai, Hồ Thị Trúc Mai, Lê Thị Ngọc Hiệu, ngô Đức Tiến
Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát một số đặc điểm của người bệnh nội trú tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa; Khảo sát sự hài lòng và một số yếu tố liên quan đến hài lòng của người bệnh nội trú với công tác chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa. Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang dựa trên bộ câu hỏi, với n = 260. Đã thu được kết quả như sau. Nhóm tuổi 18 - 39 tuổi chiếm 50,4%, thấp nhất là < 18 tuổi (3,5%); 53,5% người bệnh sống tại nông thôn và 46,5% là thành thị; Nhóm nghề nghiệp cao nhất là công nhân, công chức, viên chức 36,5%, thấp nhất là cán bộ hưu trí 5,0%. Người bệnh hài lòng với thời gian chờ đợi chăm sóc của Điều dưỡng/kỹ thuật viên là 99,6%, Bác sỹ là 98,5%, thời gian chờ đợi siêu âm, X quang là 96,2%; Người bệnh hài lòng về giao tiếp cao nhất là Bác sỹ và điều dưỡng 98,1%; Hài lòng về công tác chăm sóc điều dưỡng 99,6%, kế toán 98,5%, nhân viên chẩn đoán hình ảnh 97,3%; Người bệnh hài lòng về tư vấn, giáo dục sức khỏe: cao nhất là nhân viên chẩn đoán hình ảnh 95,8%; không hài lòng về tư vấn, giáo dục sức khỏe của Bác sỹ 4,2%, Điều dưỡng/kỹ thuật viên và nhân viên kế toán 3,8%, nhân viên xét nghiệm 3,5%; Hài lòng chung về chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện: 68,1% hài lòng, 31,5% rất hài lòng và 0,4% chưa hài lòng.
Summary:
Assessing the patient satisfaction on health care system helps Hospitals to recognize the strengths, weaknesses, limitations and shortcomings in health care system, as basis for timely adjustment and intervention to meet the increasing healthcare needs of the people. Therefore, the aim of the study was to investigate some characteristics of inpatients at Quy Hoa Central Leprosy Dermatology Hospital. This study also aimed to survey of satisfaction and some factors related to the in patient satisfaction with health care work at Quy Hoa Central Leprosy Dermatology Hospital. The study used Cross-sectional study based on questionnaires, with n = 260. The results showed that the age 18-39 years accounted for 50.4%; the lowest was under 18 years old (3.5%); 53.5% of patients live in rural areas and 46.5% of patients live in urban areas. The highest employment was workers, employee, offce-holder (36.5%), the lowest employment was retired person with 5,0%. The patients were satisfed with the waiting time for care of the nurses / technicians of 99.6%, the doctors were 98.5%, the waiting time for ultrasound and X-ray was 96.2%. The highest patient satisfaction with communication was Doctor and Nursing with 98.1%. Satisfed about nursing care, accounting and image diagnosis staff was 99.6%, 98.5%, and 97.3%, respectively. About the patients satisfed with consultant, health education were the highest with image diagnosis staff (95.8%), unsatisfed with consultant and health education of the doctor (4.2%), nursing, technician and accounting (3.8%), lab technician with (3.5%). Overall satisfaction with health care at hospitals was 68.1% satisfed, 31.5% very satisfed and 0.4% not satisfed.
Từ khóa:
Sự hài lòng; chất lượng dịch vụ; bệnh nhân; Bệnh viện Phong – Da liễu
Keywords:
Satisfaction; service quality; patients; Quy Hoa National Leprosy Dermatology Hospital
File nội dung:
o1906135.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log