Thứ hai, 17/02/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 12
Tập 29, số 6 2019

NGHIÊN CỨU DỊCH TỄ HỌC PHÂN TỬ VI RÚT DENGUE TYP 4 LƯU HÀNH Ở ĐẮK LẮK NĂM 2016

STUDY ON MOLECULAR EPIDEMIOLOGY OF DENGUE VIRUS TYPE 4 CIRCULATED IN DAK LAK IN 2016
Tác giả: Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thị Tuyết Vân, Phan Thị Tuyết Nga, Lê Dương Minh Quân, Nguyễn Hoàng Quân, Nguyễn Thị Thu Hà
Tóm tắt:
Sốt xuất huyết Dengue (SXHD) là bệnh cấp tính gây ra bởi vi rút Dengue (DENV) trong các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Năm 2016. Tại Đắk Lắk xảy ra dịch sốt xuất huyết với số mắc tăng cao và do vi rút dengue type 4 chiếm ưu thế. Nghiên cứu nhằm xác định genotype và phân tích trình tự vùng genee vỏ (E) (1.495 nucleotide) từ 39 chủng DENV-4 lưu hành ở Đắk Lắk năm 2016. Kết quả cho thấy có 2 genotype của DENV-4 là genotype I (GI) và II (GII) lưu hành trong vụ dịch SXHD ở Đắk Lắk năm 2016; trong đó có 97,14% thuộc GI và 2,86% thuộc GII. Mức đô tương đồng trình tự nucleotide của các chủng DENV-4 dao đông từ 97,3% đến 100%; axít amin có mức độ tương đồng duy trì ở mức 97,4% đến 100%. Các chủng DENV-4 GI ở Đắk Lắk lưu hành năm 2016 được nhóm cùng với GI lưu hành ở khu vực Miền Nam và khu vực Miền Trung gây dịch SXHD năm 2012. Chủng DENV-4 GII có mối quan hệ gần với chủng DENV-4 lưu hành ở Malaysia năm 2002. Tốc độ tiến hóa của các chủng DENV-4 ở Đắk Lắk năm 2016 là 1,13 x 10-3 thay thế/vị trí/năm.
Summary:
Dengue hemorrhagic fever (DHF) is an acute disease caused by Dengue virus (DENV) in the tropical and subtropical region of the world. The DHF outbreak was recorded in Dak Lak with increased dengue cases in 2016 and dengue virus type 4 (DENV-4) was dominant. The study aimed to identify genotypes of DENV-4. Complete envelope genee (E) (1.495 nucleotides) was sequenced and analyzed from 35 DENV-4 strains isolated in Dak Lak in 2016. The results showed that two genotypes, I (GI) and II (GII), were found. Among the identifed 35 DENV-4 strains, 34 (97.14%) belonged to GI, 1 (2.86%) belonged to GII. Genotypes circulated in Dak Lak were homologous ranging from 97.3% to 100% at nucleotide and 97.4% to 100% at amino acid level. Moreover, the phylogeney analysis also indicated that GI of DENV-4 circulated in Dak Lak was closely related to GI variants causing DHF epidemics in Southern and Central region of Vietnam in 2012. While, DENV-4 GII in Dak Lak was closely related to GII virus circulated in Malaysia in 2002. The evolutionary substitution rate of DENV-4 isolates circulated in Dak Lak in 2016 was 1,13 x 10-3 nucleotide substitutions per site per year.
Từ khóa:
Bệnh sốt xuất huyết dengue; Vi rút dengue typ 4; Đắk Lắk
Keywords:
Dengue hemorrhagic fever; Dengue virus type 4; Dak Lak
File nội dung:
o190612.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log