Thứ hai, 17/02/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 306
Tập 29, số 6 2019

NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA MỘT SỐ LOẠI KHÁNG THỂ KHÁNG NHÂN TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG VÀ XƠ CỨNG BÌ

STUDY ON ROLE OF SOME ANTI-NUCLEAR ANTIBODIES (ANA) IN DIAGNOSIS OF SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE) AND SCLERODERMA
Tác giả: Hoàng Thị Thúy Hương, Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Thị Thời Loan, Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Tóm tắt:
Nghiên cứu trên 40 bệnh nhân được chẩn đoán Lupus ban đỏ hệ thống và xơ cứng bì tại Bệnh viện PhongDa liễu Trung Ương Quy Hòa từ 2015-2017 cho thấy: kháng thể kháng nhân trong bệnh Lupus ban đỏ hệ thống và xơ cứng bì là ANA được phát hiện ở cả hai bệnh lí với tỷ lệ 100%; kháng thể kháng dsDNA có ở bệnh nhân Lupus ban đỏ hệ thống với tỷ lệ 71%, ở bệnh nhân xơ cứng bì với tỷ lệ 11%; kháng thể kháng SSA/Ro có ở bệnh nhân Lupus ban đỏ hệ thống với tỷ lệ 71% và ở bệnh nhân xơ cứng bì với tỷ lệ 33%; kháng thể kháng SSB/La có ở bệnh nhân Lupus ban đỏ hệ thống với tỷ lệ 48% và ở bệnh nhân xơ cứng bì với tỷ lệ 33%; riêng kháng thể kháng Scl70 được phát hiện ở bệnh nhân xơ cứng bì với tỷ lệ 78%. Như vậy, các kháng thể đặc hiệu chiếm tỉ lệ cao trong bệnh Lupus ban đỏ hệ thống là kháng thể kháng dsDNA và kháng thể kháng SSA/Ro (71%), đối với bệnh xơ cứng bì là kháng thể kháng Scl70 (78%) và có thể được sử dụng trong xét nghiệm sàng lọc hai bệnh lí trên nói riêng và bệnh tự miễn nói chung bằng xét nghiệm ANA.
Summary:
The study was conducted on 40 patients diagnosed with SLE and scleroderma in Quyhoa National Leprosy-Dermatology Hospital from 2015 to 2017. The results showed that: anti-nuclear antibody (ANA) was found in both systemic lupus erythematosus (SLE) and scleroderma patients; anti-dsDNA was accounted for 71% and 11% in SLE and scleroderma, respectively; anti-SSA/Ro standed for 71% in SLE and 33% in scleroderma; antiSSB/La was detected in 48% patients with SLE and 33% patients with scleroderma. AntiScl70 antibody was found only in patients with scleroderma (78%). In conclusion, anti-dsDNA and anti-SSA/Ro were specifc antibodies which accounted for a high percentage in SLE (71%) while in scleroderma the anti-Scl70 was specifc antibody (78%). Therefore, ANA test should be used for screening diagnosis of the above two diseases in particular and of autoimmune disorders in general.
Từ khóa:
Kháng thể kháng nhân; bệnh lupus ban đỏ hệ thống (SLE); xơ cúng bì
Keywords:
Anti-nuclear antibody; SLE; scleroderma
File nội dung:
o1906306.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log