Thứ hai, 17/02/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 350
Tập 29, số 6 2019

NỒNG ĐỘ GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASEHUYẾT THANH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI CÓ HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA ĐẾN KHÁM TẠI TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN Y KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẴNG NĂM 2018

SERUM CONCENTRATION OF GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE AND SOME RELATED FACTORS IN PEOPLE WITH METABOLIC SYNDROME IN MEDICAL DIAGNOSTIC CENTER – DA NANG UNIVERSITY OF MEDICAL TECHNOLOGY AND PHARMACY IN THE YEAR 2018
Tác giả: Lê Thị Thúy, Ngô Thị Tuyết, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Hồ Thị Tuyết Thu, Nguyễn Thị Hồng Lĩnh
Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện nhằmxácđịnh nồng độ Gamma Glutamyl Transferase (GGT) huyết thanh ở người có hội chứng chuyển hóa (HCCH). Khảo sát mối tương quan giữa nồng độ GGT huyết thanh với các thành tố của HCCH. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 100 người đến khám tại Trung tâm Chẩn đoán Y khoa, Trường Đại học Kỹ thuật Y- Dược Đà Nẵng. Kết quả cho thấynồngđộ GGT huyết thanh trung bìnhở nhóm nam và nữ có HCCH lần lượt: 140,56 ± 88,4 U/L và 61,09 ± 36,01 U/L. Ở nhóm nam và nữ đối chứng lần lượt: 38,60 ± 14,34 U/L và 22,52 ± 4,21 U/L. Nồng độ GGT trung bình của nhóm có HCCH cao hơn gấp 3 lần so với nhóm chứng và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. GGT có sự tương quan thuận với vòng bụng, huyết áp, triglyceride và glucose và không có tương quan với HDL-C.
Summary:
The study amied to determine serum concentration of Gamma Glutamyl Transferase (GGT)and some related factors in people with metabolic syndrome; Investigation of the correlation between serum concentration of GGT and components of metabolic syndrome. A cross-sectionalstudy was used in 100 people examined at the Medical Diagnostic Center, Da Nang University of Medical Technology and Pharmacy; included 50 people had metabolic syndrome and 50 people had not metabolic syndrome.Results showed that theaverage serum concentration of GGT: in the male and female of the metabolic syndromegroup was: 140.56 ± 88.4 U/L and 61.09 ± 36.01 U/L; respectively. In the control group of men and women, there were 38.60 ± 14.34 U / L and 22.52 ± 4.21 U / L; respectively. The average serum concentration of GGT in the metabolic syndromegroup was 3 times higher than the control group and this difference was statistically significant with p <0.05. GGT has a positive correlation with waist circumference, blood pressure, triglycerides and glucose and is not correlated with HDL-C.
Từ khóa:
Gamma Glutamyl Transferase (GGT); hội chứng chuyển hóa; HDL- C
Keywords:
Gamma Glutamyl Transferase (GGT); metabolic syndrome; HDL-C.
File nội dung:
o1906350.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log