Thứ hai, 17/02/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 100
Tập 29, số 6 2019

THỰC TRẠNG TĂNG HUYẾT ÁP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI 40 TUỔI TRỞ LÊN TẠI THỊ XÃ NINH HÒA, TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2012 – 2018

THE STATUS OF HYPERTENSION AND RELEVANCE BETWEEN RISK FACTORS WITH HYPERTENSION IN PEOPLE AGED ≥40 YEARS OLD AT NINH HOA TOWN, KHANHHOA PROVINCE, 2012-2018
Tác giả: Lâm Chi Cường, Lâm Chi Quốc
Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng tăng huyết áp (THA) và xác định một số yếu tố liên quan đến THA ở người ≥40 tuổi tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa từ (2012-2018). Với thiết kế nghiên cứu hồi cứu kết hợp mô tả trên 10188 đối tượng. Kết quả cho thấy tỷ lệ THA chung là 22,2%, THA ở nam thấp hơn nữ (20,9% so với 23,2%, p <0,05). THA độ I là 8,6%, THA độ II 8,8% và THA độ III 4,8%. THA ở tuổi 40-49 là 10,9%, 50-59 tuổi 22,3%, 60-69 tuổi 25,5%, ≥70 tuổi 41,3%. Có mối liên quan chặt chẽ giữa THA với đái tháo đường (OR=5,05), gia đình có người mắc bệnh tim mạch sớm (OR=3,45), tuổi (OR=1,96-8,63), béo bụng (OR=1,62), béo phì (OR=1,56), ít vận động thể lực (OR=1,54), giới (OR=1,30) và thói quen ăn mặn (OR=1,19) với p<0,05. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ THA ở người ≥40 tuổi là 22,2%. THA ở nam thấp hơn ở nữ. Tỷ lệ THA tăng theo tuổi. Có mối liên quan có ý nghĩa giữa THA với đái tháo đường, gia đình có tiền sử tim mạch sớm, tuổi, béo bụng, ít vận động thể lực, thói quen ăn mặn, và béo phì.
Summary:
The study aimed to describe the status of hypertension and determine some factors related to hypertension in people ≥40 years old at Ninh Hoa town, Khanh Hoa province, from 2012 to 2018. A retrospective study combined descriptive study among 10188 people aged ≥40. Results showed that the prevalence of hypertension in people ≥40 years old is 22.2%, hypertension in male is lower than female (20.9% vs. 23.2%, p <0.05). The prevalence of level 1 hypertension is 8.6%, level 2 hypertension was 8.8%, and level 3 hypertension is 4.8%. In the age group 40-49, the prevalence of hypertension is 10.9%, the age of 50-59 is 22.3%, the age of 60-69 is 25.5%, and ≥70 years old is 41.3%. There is a statistically signifcant relationship between hypertension and diabetes (OR=5.05), family history having early cardio-vascular diseases (OR=3.45), age (OR=1.96-8.63), high waist circumferences (OR=1.62), obesity (OR=1.56), physical inactivity (OR=1.54), gender (OR=1.30) and eating salty habits (OR=1.19), at signifcant level p<0.05. The Study revealed the prevalence of hypertension rate in people ≥40 years old is 22.2%, in male lower than in female. The prevalence of hypertension increases with age. There is a statistically signifcant relationship between hypertension and diabetes, family history having early cardio-vascular diseases, age, high waist circumferences, obesity, physical inactivity, gender and salty eating habit.
Từ khóa:
Tăng huyết áp; yếu tố liên quan; Khánh Hòa
Keywords:
Hypertension; related factors; Khanh Hoa.
File nội dung:
o1906100.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log