Thứ hai, 17/02/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 287
Tập 29, số 6 2019

TÌNH HÌNH PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP GỐI TẠI BỆNH VIỆN PHONG DA LIỄU TRUNG ƯƠNG QUY HÒA (1/2016 – 12/2018)

KNEE ARTHROSCOPY AT QUY HOA NATIONAL LEPROSY DERMATOLOGY HOSPITAL (1/2016 - 12/2018)
Tác giả: Nguyễn Kế Lạc, Trần Như Bửu Hoa, Đồng Trọng Tấn, Thân Trọng Duy, Phạm Y Khoa
Tóm tắt:
Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi khớp gối được thực hiện tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa. Nghiên cứu tiến cứu trên 583 trường hợp phẫu thuật nội soi khớp tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa từ tháng 1/2016 đến tháng 12/2018. Kết quả cho thấy có 354 trường hợp (60,72%) phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước, 93 trường hợp (15,95%) phẫu thuật sụn chêm, 51 trường hợp (8,75%) phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước và dây chằng chéo sau, 23 trường hợp (3,94%) phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo sau, 31 trường hợp (5,32%) phẫu thuật viêm khớp thoái hóa, 31 trường hợp (5,32%) tổn thương khác. Thời gian theo dõi từ 6 - 18 tháng, đánh giá theo thang điểm Lysholm, kết quả tốt là 86,65%, trung bình là 9,51% và xấu là 3,84%. Nghiên cứu này chỉ ra rằng phẫu thuật nội soi khớp gối đem lại hiệu quả cao trong việc phục hồi chức năng vận động khớp gối.
Summary:
This study aimed to estimate results of knee arthroscopy at Quy Hoa National Leprosy Dermatology Hospital.A prospective study was performed on 583 patients of knee arthroscopy at Quy Hoa National Leprosy Dermatology Hospital from 1/2016 to 12/2018. Results showed that 354 cases (60.72%) were anterior cruciate ligament reconstruction, 93 cases (15.95%) were meniscal repair, 51 cases (8.75%) were anterior - posterior cruciate ligament reconstruction, 23 cases (3.94%) were posterior cruciate ligament reconstruction, 31 cases (5.32%) were degradation and osteoarthritis knee, 31 cases (5.32%) were other injury. 6 – 18 months follow-up, results were classifed Lysholm score. Good and very good: 86.65%, Fair: 9.51%, Poor: 3.84%. The study revealed that knee arthroscopy provided the satisfactory function of the knee.
Từ khóa:
Nội soi khớp gối; phẫu thuật; Quy Hòa.
Keywords:
Knee arthroscopy; arthroscopy; Quy Hoa
File nội dung:
o1906287.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log