Thứ hai, 17/02/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 207
Tập 29, số 6 2019

VAI TRÒ CỦA ĐỊNH LƯỢNG KHÁNG THỂ KHÁNG PHENOLIC GLYCOLIPID I (PGL-I) TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ BỆNH PHONG

QUANTIFICATION AND ROLE OF ANTI PGL-I ANTIBODY LEVELS OF LEPROSY TREATMENT
Tác giả: Nguyễn Phúc Như Hà, Trần Lê Minh Đức, Trần Duy Thạch, Nguyễn Thị Thời Loạn, Nguyễn Thanh Tân, Trần Xuân Việt, Yuji Miyamoto, Masanori Kai, Vũ Tuấn Anh
Tóm tắt:
Định lượng nồng độ kháng thể kháng PGL-I trên 202 mẫu huyết thanh được lấy vào các thời điểm trước, trong và sau khi hoàn thành liệu trình điều trị đa thuốc (MDT) của 56 bệnh nhân phong, bằng kỹ thuật ELISA; đồng thời theo dõi thời điểm xảy ra phản ứng phong trong quá trình điều trị MDT liệu trình 12 tháng. Kết quả cho thấy: Nồng độ kháng thể kháng PGL-I rất khác nhau trên từng cá thể ở các thời điểm. Tại thời điểm 6 tháng, mức kháng thể trung bình giảm đi 50,2% và tại thời điểm kết thúc điều trị giảm còn 33,7% so với mức kháng thể ban đầu; Trong một số trường hợp nếu mức kháng thể kháng PGL-I tại thời điểm ban đầu ở mức cao và/hoặc có sự gia tăng mức kháng thể trong quá trình điều trịthì có liên quan đến khả năng xảy ra phản ứng phong. Nồng độ kháng thể kháng PGL-I giảm đi rất nhanh ở các bệnh nhân có phản ứng phong đã xảy ra trước điều trị hay ở những bệnh nhân được can thiệp đồng thời điều trị đa thuốc và điều trị phản ứng phong ngay khi được chẩn đoán. Đo mức kháng thể kháng PGL-I có thể tiên lượng khả năng xảy ra phản ứng phong nhằm điều trị kịp thời và hiệu quả.
Summary:
Levels of antibody anti PGL-I were measured by ELISA on 202 serum samples collected from 56 leprosy patients at points that before, under and after completion of Multidrg Therapy (MDT), also follow-up for the time of occurrence of leprosy reactions during MDT (12 months period). The results showed thatthe levels of antibody anti PGL-I was very different in individuals, during MDT the general trend was to decrease over time, at 6 months under MDT the mean of antibody level decreased about 52% and at the end of MDT that decreased to 33.7% compared to baseline; In some cases, if the levels of antibody to PGL-I showed high in initiation and increasing/or not change during MDT then have a associate with the risk of leprosy reaction occurrence. Anti PGL-I levels were rapidly decreased in patients who with a lepra reaction already occurrent before MDT, which may be due to simultaneous treatmen of lepra reaction and MDT at diagnosed. Evaluation of PGL-I antibodies by ELISA can predict the leprosy reaction, in order to promptly leprosy reaction treatment and for effective of leprosy treatment.
Từ khóa:
PGL-I; Mycobacterium leprae; bệnh phong; phản ứng phong
Keywords:
PGL-I; Mycobacterium leprae; leprosy; lepra reaction
File nội dung:
o1906207.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log