Thứ hai, 24/02/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 47
Tập 29, số 6 2019

XÁC ĐỊNH KIỂU GEN CỦA CÁC CHỦNG MYCOBACTERIUM LEPRAE THU THẬP ĐƯỢC Ở BỆNH VIỆN PHONG - DA LIỄU TRUNG ƯƠNG QUY HÒA

GENOTYPING OF MYCOBACTERIUM LEPRAE STRAINS COLLECTED AT QUY HOA DERMATOLOGY HOSPITAL, BINH DINH PROVINCE, VIETNA
Tác giả: Châu Hồ Tịnh Tâm, Nguyễn Phúc Như Hà, Nguyễn Hoàng Bách, Lê Văn An, Antonella Santona, Pietro Capuccinelli
Tóm tắt:
Bệnh phong là một bệnh truyền nhiễm mãn tính gây ra bởi Mycobacterium leprae, còn được gọi là trực khuẩn Hansen. Đây là loại vi khuẩn không thể nuôi cấy, đã trải qua quá trình tiến hóa đáng kể với một nửa bộ gen của nó là các pseudogene được bảo tồn cao, điều này rất hữu ích cho mục đích xác định kiểu gen, tìm hiểu về dịch tễ bệnh phong, xác định nguồn gốc cũng như nguyên nhân gây bệnh. Các phương pháp xác dịnh kiểu gen khác nhau đã được phát triển, trong nghiên cứu này chúng tôi xác định kiểu gen của M. leprae ở một số bệnh nhân phong tại các tỉnh miền Trung và Tây nguyên Việt Nam dựa trên đa hình các nucleotide đơn (SNPs) và đa hình gen rpoT. Hai mươi bảy mẫu M. leprae được xác định bằng real-time PCR. Kết quả cho thấy 56% các mẫu thu thập thuộc loại 1, 44% thuộc loại 3. Ngoài ra, tất cả các mẫu đều có kiểu gen hexamer 3 bản sao điển hình trong gen rpoT. Kết quả của chúng tôi góp phần vào việc tìm hiểu dịch tễ học bệnh phong ở miền Trung Việt Nam
Summary:
Leprosy remains an important health problem worldwide, it is one of the oldest recorded diseases of humankind. Leprosy is a chronic infectious disease caused by Mycobacterium leprae, also known as Hansen’s bacillus. This unculturable pathogen that has undergone extensive reductive evolution, with half of its genome now occupied by highly conserved pseudogenes, useful for genotyping purpose, for understanding leprosy epidemiology, identifying source as well as causes of persisting foci of disease. Different genotyping methods have been developed, in this study we determinated the genotypes of M. leprae isolated from selected leprosy patients from different province of central regions of Vietnam based on pseudogene (SNPs) and rpoT gene polymorphism. Twenty-seven M. leprae isolated from clinical specimens were identifed by real-time PCR. Results evidenced that 56% of isolates belonged to type 1 and remained 44% belonged to type 3. In addition, all samples had the typical 3-copy hexamer genotype in the rpoT gene. Our results contribute to understand the epidemiology of leprosy in central Vietnam
Từ khóa:
Mycobacterium leprae; genotyping; SNP; rpoT gene
Keywords:
Mycobacterium leprae; genotyping; SNP; rpoT gene.
File nội dung:
o190647.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log