Thứ bảy, 31/10/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng sử dụng bình hít và các yếu tố có liên quan đến kỹ thuật sử dụng của bệnh nhân điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội, năm 2018-2019
Thực trạng điều trị dự phòng của bệnh nhân phơi nhiễm bệnh dại tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, 2020
Thực trạng trầm cảm, lo âu ở học sinh một trường trung học phổ thông tại tỉnh Nghệ An năm học 2019-2020 và một số yếu tố liên quan
ads
Trang: 87
Tập 29, số 11 2019

ĐẶC TÍNH KHÁNG NGUYÊN VÀ DI TRUYỀN CỦA CHỦNG VI RÚT CÚM A(H1N1) PDM09 PHÂN LẬP TRÊN NGƯỜI TRONG HỆ THỐNG GIÁM SÁT CÚM KHU VỰC PHÍA NAM, GIAI ĐOẠN 2017-2018

ANTIGENIC AND GENETIC CHARACTERISTICS OF INFLUENZA A (H1N1) PDM09 VIRUS IN NATIONAL INFLUENZA SURVEILLANCE SYSTEM IN THE SOUTHERN VIET NAM, 2017-2018
Tác giả: Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Thu Ngọc, Phạm Thị Nhung, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Đặng Thanh Giang, Nguyễn Thị Thanh Thương, Hoàng Minh, Cao Minh Thắng
Tóm tắt:
Xuất hiện tại khu vực phía nam năm 2009, vi rút cúm A (H1N1)pdm09 lưu hành cho đến nay gây ra tỷ lệ mắc bệnh, tử vong. Giám sát sự lưu hành của chủng vi rút cúm A(H1N1)pdm 09 nhằm theo dõi và phát hiện kịp thời sự biến đổi là hoạt động nằm trong nhiệm vụ giám sát phòng chống dịch cúm. Mẫu ngoáy họng lấy từ các điểm giám sát trong năm 2017, 2018, chẩn đoán bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR, phân lập mẫu dương tính trên dòng tế bào MDCK- SIAT, kỹ thuật HA phát hiện sự tăng trưởng của vi rút sau nuôi cấy, HI để xác định chủng vi rút cúm và xác định hiệu giá so với chủng vắc xin trong giai đoạn này, A/ Clalifornia/07/2009, A/Michigan/45/2015, giải trình tự gen HA 18 chủng sau nuôi cấy theo dõi đặc tính kiểu gen. Kết quả chẩn đoán năm 2017, 2018 lần lượt vi rút cúm A/H1N1pdm09 (9,0%, 14,0%) tỷ lệ dương tính cao hơn các vi rút cúm H3N2(7,0%, 3,0%), B(9,0%, 6,0%). Hiệu giá HI trong 04 lần độ pha loãng so với chủng vắc xin, chọn 18 chủng sau nuôi cấy giải trình tự gen HA và xác định được kiểu gen đều thuộc nhóm 6B.1. Chủng vi rút cúm A(H1N1)pdm 09 phân lập được có tính kháng nguyên giống chủng vắc xin năm 2017 và 2018, đặc tính di truyền gen HA của 18 chủng vi rút cúm A(H1N1)pdm 09 thuộc nhóm 6B.1 gần với chủng vắc xin cúm mùa 2017-2018 A/Michigan/45/2015.
Summary:
Appearing in the southern of Viet Nam since 2009, influenza A (H1N1)pmd09 virus strain has been continuously circulating for years so far, causing morbidity and mortality rates. Circulating surveillance of influenza A (H1N1)pmd09 virus strain for monitor and detect timely variation is an activity within the task of surveillance of influenza prevention. Throat swabs were collected from sites sentinel in 2017-2018, diagnosed by Realtime RT-PCR, positive samples were performed isolation on MDCK-SIAT cell line, Performed HA test for detect influenza virus growth during culture, HI test is identifcation of an influenza virus strain while determining the titer of the culture strain compared to the vaccine strain during this period, A/Clalifornia/07/209, A/Michigan/45/2015, Sequencing HA gene of 18 strains after culture. Diagnostic results of influenza A(H1N1)pdm09 virus are 9.0%, 14.0% higher than H3N2(7.0%, 3.0%), B(9.0%, 6.0%) for 2017 and 2018, culture results from positive clinical samples with influenza A (H1N1pdm09) virus for HI titers ranged in four fold to the corresponding vaccine strain, selecting and sequencing HA gene of 18 strains after culture (10 strains in 2017 and 08 strains in 2018), identifed HA gene all of its belonged to clade 6B.1.Conclusion, antigen characteristics of influenza A (H1N1pdm09) virus strain circulated similar to the vaccine strains of 2017 and 2018, the genetic characteristics showed that they belonged to clade 6B.1, similar to the 2017-2018 A/Michigan/45/2015 seasonal flu vaccine strain.
Từ khóa:
Gen HA, HI, vi rút cúm A (H1N1)pdm09, Khu Vực Phía Nam, Năm 2017-2018
Keywords:
HA gene, HI, Influenza A (H1N1)pdm09 virus, the Southern of Vietnam, 2017-2018.
File nội dung:
o191187.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log