Thứ ba, 29/09/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi tại một số quận huyện ở Hà Nội, năm 2019
Những rào cản trong sử dụng dịch vụ y tế và triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe cho người dân tộc thiểu số tại một số tỉnh Việt Nam, 2019
Hiệu quả bẫy Gravid Aedes Trap trong giám sát muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết dengue tại thành phố Nha Trang, 2018-2019
ads
Trang: 139
Tập 29, số 11 2019

ĐẶC TÍNH SINH HỌC CHỦNG BORDETELLA PERTUSSIS PHÂN LẬP TRÊN BỆNH NHÂN TẠI KHU VỰC PHÍA NAM, NĂM 2017

CHARACTERISTICS OF BORDETELLA PERTUSSIS ISOLATED IN CLINICAL SPECIMENS IN SOUTHERN VIETNAM, 2017
Tác giả: Nguyễn Hoàng Vân Anh, Phạm Thị Hoan, Phạm Ngọc Danh, Võ Thị Trang Đài, Phan Văn Thành, Hồ Nguyễn Lộc Thùy, Cao Hữu Nghĩa
Tóm tắt:
Ho gà hiện nay vẫn là một trong những bệnh nguy hiểm trên trẻ nhỏ và chưa có nhiều nghiên cứu về tính kháng thuốc, sự hiện diện cũng như những biến đổi về kiểu gen trên các chủng ho gà tại Việt Nam. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đưa ra dữ liệu nền của chủng ho gà xuất hiện tại khu vực phía nam trong năm 2017. Tổng số 111 mẫu từ các ca nghi ngờ ho gà gửi đến phòng xét nghiệm trong năm 2017, kỹ thuật real-time PCR xác định có 57 trên tổng số 111 mẫu dương tính Bordetella pertussis, chiếm 51,4%, không xuất hiện B.parapertusis và B. holmesii. 12 chủng B. pertussis phân lập được từ 111 mẫu trên, chiếm tỷ lệ 10,8%, đều nhạy cảm với kháng sinh nhóm macrolides như erythromycin, azithromycin và clarithromycin đồng thời nhạy cảm với co-trimoxazol. 12 chủng trên xác định thêm bằng E-test với erythromycin cho thấy nồng độ ức chế tối thiểu ≤ 0,094 mg/L. Phân tích kiểu gen bằng kỹ thuật MLST dựa trên 7 gen housekeeping gồm adk, fumC, glyA, Icd, pepA, pgm, tyrB và 4 gen là thành phần trong vắc xin ho gà vô bào gồm pertactin- prn, promoter gen độc tố - ptxP, tiểu phần gen độc tố -ptxS1 và fmbriae3 –fm3. Kết quả cho thấy các chủng thuộc dòng phức hợp ST-2 với 6 gen đều thuộc type 1, trừ tyrB thuộc type 3 và các gen kháng nguyên có kiểu gen là prn-2 – ptxP-3 – ptxS1-1 – fm3-1. Nghiên cứu chưa phát hiện chủng ho gà kháng erythromycin tại khu vực phía Nam, các chủng thuộc dòng phức hợp ST-2 và có các gen giống với các chủng đang lưu hành trên thế giới hiện nay.
Summary:
Whooping cough is continuous to be a dangerous disease in infants. Until now, researches on the characteristics, antibiotic resistance, existence and alteration in genetic of Bordetella pertussis isolations in Vietnam are still rare. Therefore, this study aims to get the frsthand knowledge in characteristics of circulating strains in southern Vietnam in 2017. In the amount of 57 over a total of 111 clinical suspected specimens (51.4%) sent to a laboratory in 2017, were identifed as B. pertussis and detected neither B. parapertussis nor B. holmesii by applying real-time PCR. Besides, 12 B. pertussis isolations collected from 111 specimens, which got 10.8% of culture-positive, and all was susceptible to co-trimoxazol and macrolides such as erythromycin – treatment of choice for pertussis, azithromycin, and clarithromycin. Also, E – test was applied in erythromycin for 12 strains to point out the range of MIC (minimum inhibitory concentration) that were ≤ 0.094 mg/L. The genotype was analyzed using MLST on seven housekeeping genes and four antigenic determinant genes as components in acellular vaccine, including pertactin antigen – prn, promoter region in a pertussis toxin – ptxP, a subunit of pertussis toxin – ptxS1, and fmbriae3 – fm3. Results demonstrated that those isolations all belonged to ST-2 complex in housekeeping genes (all of the genes - adk, fumC, glyA, Icd, pepA, and pgm- got type 1, except for tyrB got type 3), whilst the allelic of antigenic genes totally observed as prn2 – ptxP3 – ptxS1-1 – fm3-1. Henceforth, the study indicated that have not found any B. pertussis strains yet in southern Vietnam resisted to the treatment – especially erythromycin and those strains carried genotype consistent with the predominant types circulating in the world.
Từ khóa:
B. pertussis, erythromycin, gen kháng nguyên, bệnh ho gà, phía Nam Việt Nam
Keywords:
B. pertussis, erythromycin, antigenic determinant genes, southern Vietnam
File nội dung:
o1911139.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log