Thứ bảy, 31/10/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng sử dụng bình hít và các yếu tố có liên quan đến kỹ thuật sử dụng của bệnh nhân điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội, năm 2018-2019
Thực trạng điều trị dự phòng của bệnh nhân phơi nhiễm bệnh dại tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, 2020
Thực trạng trầm cảm, lo âu ở học sinh một trường trung học phổ thông tại tỉnh Nghệ An năm học 2019-2020 và một số yếu tố liên quan
ads
Trang: 329
Tập 29, số 11 2019

KẾT QUẢ LƯỢNG GIÁ CHỈ TIÊU THỨ BA THUỘC MỤC TIÊU 90-90-90, CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS CỦA KHU VỰC PHÍA NAM, 2016-2018

MONITORING THE THIRD 90 OF THE 90-90-90 TARGET OF HIV PREVENTION AND CONTROL IN SOUTHERN VIETNAM, 2016-2018
Tác giả: Khưu Văn Nghĩa, Trần Phúc Hậu, Vũ Xuân Thịnh, Trần Tôn, Nguyễn Duy Phúc, Phạm Thị Minh Hằng, Phan Trọng Lân, Nguyễn Vũ Thượng
Tóm tắt:
Nghiên cứu này nhằm xác định tỷ lệ mẫu có tải lượng vi rút HIV (TLVR) dưới 1000 bản sao/ml ở bệnh nhân HIV/AIDS điều trị ARV tại Khu vực phía Nam (KVPN) giai đoạn 2016-2018. Mẫu huyết tương của bệnh nhân điều trị ARV ≥12 tháng được xét nghiệm đo TLVR bằng hệ thống COBAS AMPLIPREP/COBAS TAQMAN hoặc COBAS 4800. Mẫu có TLVR dưới 1000 bản sao/ml được xem là đạt ngưỡng ức chế vi rút. Trong 20 tỉnh KVPN, số tỉnh tham gia xét nghiệm TLVR từ 2016 đến 2018 lần lượt là 20; 18 và 15. Số mẫu được xét nghiệm TLVR trong 3 năm 2016, 2017 và 2018 lần lượt là 31.805; 53.416 và 53.401. Tỷ lệ mẫu đạt ngưỡng ức chế TLVR lần lượt là 93,11%, 94,23% và 96,22%. Chiều hướng gia tăng này có ý nghĩa về mặt thống kê (Ptrend<0,001). Sáu tỉnh chưa đạt tỷ lệ ức chế TLVR trên 90% năm 2016 là Tây Ninh, Lâm Đồng, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Trà Vinh; năm 2017 có 4 tỉnh gồm Tây Ninh, Bạc Liêu, Lâm Đồng và Cà Mau. Không có tỉnh nào trong số tỉnh KVPN được làm xét nghiệm có ngưỡng ức chế virus dưới 90% vào năm 2018. Kết quả này có thể dùng để lượng giá chỉ tiêu 90% bệnh nhân điều trị ARV đạt ngưỡng ức chế virus, qua đó giúp các nhà hoạch định chính sách có chiến lược phù hợp trong phòng chống HIV/ AIDS cho khu vực.
Summary:
Objectiveof this study is to determine percent of specimens with HIV viral load (VL)< 1000 copies/ml among HIV/AIDS patients on antiretroviral therapy (ART) in southern Vietnam in the period 2016-2018. Plasma specimens of patients on ARV ≥ 12 months were performed VL testing using COBAS AMPLIPREP/ COBAS TAQMAN/COBAS 4800. Specimens with VL < 1000 copies/ml were regarded as viral suppression. The quantity of provinces involved in VL testing was 20 in 2016; 18 in 2017 and 15 in 2018.There were 31,805; 53,416; and 53,401 specimens being performed VL testing in 2016, 2017 and 2018, respectively; and of those 93.11%; 94.23% and 96.22% achieved viral suppression. This upward trend was statistically signifcant (Ptrend<0.001). Six provinces failed to obtain viral suppression>90% in 2016 including Tây Ninh, Lâm Đồng, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu and Trà Vinh; In 2017, the corresponding fgures were Tây Ninh, Bạc Liêu, Lâm Đồng và Cà Mau. No provinces involved in VL testing in 2018 had viral suppression< 90% in 2018. The results reflect, to some extent, the ART status in southern Vietnam and could be used as a measure to monitor the meeting of the third 90 target of patients on ART who achieved viral suppression in southern Vietnam, thereby providing evident-based data for the ART program.
Từ khóa:
HIV/AIDS, ARV, Mục tiêu 90-90-90, Tải lượng vi rút, khu vực phía Nam
Keywords:
HIV/AIDS, ARV, 90-90-90 target, VL, southern Vietnam
File nội dung:
o1911329.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log