Thứ bảy, 31/10/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng sử dụng bình hít và các yếu tố có liên quan đến kỹ thuật sử dụng của bệnh nhân điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội, năm 2018-2019
Thực trạng điều trị dự phòng của bệnh nhân phơi nhiễm bệnh dại tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, 2020
Thực trạng trầm cảm, lo âu ở học sinh một trường trung học phổ thông tại tỉnh Nghệ An năm học 2019-2020 và một số yếu tố liên quan
ads
Trang: 228
Tập 29, số 11 2019

LƯU HÀNH CỦA BURKHOLDERIA THAILANDENSIS,BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI, BURKHOLDERIA CEPACIA VÀ BACTERIOPHAGE TẠI ĐÀ LẠT - TỈNH LÂM ĐỒNG, VIỆT NAM

CIRCULATION OF BURKHOLDERIA THAILANDENSIS, BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI, BURKHOLDERIA CEPACIA AND THEIR BACTERIOPHAGE IN DA LAT - LAM DONG PROVINCE, VIET NAM
Tác giả: Diệp Thế Tài, Nguyễn Mai Thủy Tiên, Nguyễn Phước Huy, Trịnh Thị Lan Anh, Hoàng Khắc Vũ, Đào Văn Tưởng, Nguyễn Văn Phi, Nguyễn Ngọc Anh Thư, Nguyễn Thị Ngọc Nhi, Ngô Thị Huệ
Tóm tắt:
Vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, Burkholderia cepacia, Burkholderia thailandensis là những tác nhân gây bệnh nguy hiểm cho Người, trong đó, tỉ lệ tử vong do Burkholderia pseudomallei chiếm từ 12 – 40% và khó chẩn đoán do triệu chứng lâm sàng đa dạng, không điển hình. Gần đây, bacteriophage đã dược phân lập và sử dụng trong điều trị cũng như được xem là một dấu hiệu cảnh báo nhiễm hay lưu hành của vi khuẩn. Năm 2017, nghiên cứu này tiến hành thu thập mẫu đất để tìm hiểu sự phân bố của Burkholderia pseudomallei, Burkholderia cepacia, Burkholderia thailandensis tại Đà Lạt, tỉnh Lâm đồng. Thông qua kỹ thuật nuôi cấy, khuếch đại chuỗi (PCR) và giải trình tự để phân lập và định danh vi khuẩn. Phương pháp hai lớp thạch được sử dụng để phân lập bacteriophage. Kết quả cho thấy tỉ lệ phát hiện Burkholderia cepacia (36%), trong đó, tại phường 7 là 55,6%, 27,8% và 16,7% lần lượt tại phường 6 và phường 5, tương ứng. Tỉ lệ phát hiện này cao hơn so với Burkholderia pesudomallei và Burkholderia thailandensis (2%). Burkholderia thailandensis lần đầu tiên được phát hiện trong môi trường tại Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam. Bacteriophage của Burkholderia pseudomallei hiện diện 10% trong số mẫu thu thập so với 0% bacteriophage của Burkholderia cepacia. Tuy nhiên, phân lập bacteriophage của Burkholderia thailandensis chưa được thực hiện trong nghiên cứu này. Sự lưu hành của các chủng vi khuẩn Burkholderia và bacteriophage trong môi trường tại Đà Lạt- Lâm Đồng là một dấu hiệu cảnh báo cho sự an toàn của người dân, nhất là những người tiếp xúc trực tiếp với môi trường đất.
Summary:
Burkholderia pseudomallei, Burkholderia cepacia, Burkholderia thailandensis are dangerous pathogens for humans, of which the death rate due to Burkholderia pseudomallei accounts for 12 - 40% and diffcult to diagnose due to diversely clinical symptoms of the disease. Recently, bacteriophage has been isolated and used for treatment as well as a warning sign of infection or circulation of the bacteria. In 2017, soil samples were collected to fnd out the distribution of Burkholderia pseudomallei, Burkholderia cepacia, Burkholderia thailandensis in Da Lat - Lam Dong province. Through culture techniques, polymerase chain reaction (PCR) and sequencing that had been used to isolate and identify bacteria. A double agar plaque assaywas used to isolate bacteriophage. The results showed that the ratio forBurkholderia cepacia (36%), of which, inward 7 was 55.6%, 27.8% and 16.7% in wards 6 and 5, respectively. This circulationwas higher than that of Burkholderia pesudomallei and Burkholderia thailandensis (2%). Burkholderia thailandensis was frst discovered in the environment in Da Lat- Lam Dong, Vietnam. Bacteriophage of Burkholderia pseudomallei presented in 10% of the collected samples compared to 0% of bacteriophage of Burkholderia cepacia. However, bacteriophage isolation of Burkholderia thailandensishasn’t performed yet in this study. Circulation of the Burkholderia and their bacteriophage in the environment in Da Lat-Lam Dong is a warning sign for the safety of the people, especially those in direct contact with the soil.
Từ khóa:
Burkholderia pseudomallei, Burkholderia cepacia, Burkholderia thailandensis, bacteriophage, Đà Lạ
Keywords:
Burkholderia pseudomallei, Burkholderia cepacia, Burkholderia thailandensis, bacteriophage, Da Lat
File nội dung:
o1911228.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log