Thứ năm, 09/04/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 21
Tập 29, số 11 2019

NHẬN THỨC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TÁC ĐỘNG ĐẾN SỨC KHỎE CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ NĂM 2019

AWARENESS ABOUT THE HEALTH IMPACTS OF CLIMATE CHANGE AMONG STUDENTS AT HUE UNIVERSITY, 2019
Tác giả: Bùi Văn Hiển, Võ Nguyễn Uyên Nhi, Hồ Bảo Châu, Đào Thị Hồng Diễm, Đinh Thị Trà Giang, Nguyễn Thị Khoa Như, Ngô Thị Diệu Hường
Tóm tắt:
Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang là một vấn đề toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống, bao gồm sức khỏe con người. Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi BĐKH. Nhằm xác định tỷ lệ nhận thức về tác động của BĐKH đến sức khỏe ở sinh viên Đại học Huế, nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 1305 sinh viên. Kết quả cho thấy, tỷ lệ sinh viên có nhận thức đúng về BĐKH là 82,2%, trong đó 90,5% sinh viên nhận thức được BĐKH là xấu, rất xấu nhưng chỉ có 66,6% sinh viên cho biết BĐKH có thể kiểm soát. Tỷ lệ sinh viên có nhận thức đúng về tác động của BĐKH đến sức khỏe là 49,7%. Hầu hết sinh viên đều biết BĐKH gây ra các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí (94,8%) nhưng chưa đến một nửa số sinh viên biết BĐKH gây ra các bệnh liên quan đến sức khỏe tâm thần (47,4%). Tỷ lệ sinh viên có nhận thức đúng về tác động của BĐKH đến sức khỏe vẫn còn khá thấp nên việc nâng cao kiến thức của sinh viên về vấn đề này là cần thiết.
Summary:
Climate change is currently a global problem, seriously affecting all aspects of life, especially human health. Vietnam is one of the countries severely affected by climate change. To determine the awareness rate of climate change impacts on health, a crosssectional descriptive study was performed with 1305 students. The results showed that the proportion of students with correct awareness about climate change was 82.2%, of which, 90.5% of students awared that climate change was bad or very bad, but only 66.6% of students thought that climate change could be controlled. The proportion of students who had a correct awareness about the impact of climate change on health was 49.7%. Most students declared that climate change causes air pollution-related diseases (94.8%), but less than half of students knew that issues of mental health is a consequence of climate change (47.4%). The percentage of students who are fully aware of the impact of climate change on health is still slightly low, so it is necessary to improve students’ knowledge about this issue.
Từ khóa:
Nhận thức, biến đổi khí hậu, sức khỏe, sinh viên Đại học Huế
Keywords:
Awareness, climate change, health, Hue university students.
File nội dung:
o191121.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log