Thứ tư, 30/09/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi tại một số quận huyện ở Hà Nội, năm 2019
Những rào cản trong sử dụng dịch vụ y tế và triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe cho người dân tộc thiểu số tại một số tỉnh Việt Nam, 2019
Hiệu quả bẫy Gravid Aedes Trap trong giám sát muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết dengue tại thành phố Nha Trang, 2018-2019
ads
Trang: 345
Tập 29, số 11 2019

THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ NĂM 2017 - 2018

SURVEY ON PRACTICE TO PREVENTION DENGUE FEVER AND RELATED FACTORS OF STUDENTS OF HUE UNIVERSITY IN 2017-2018
Tác giả: Trần Đình Bình, Trần Thị Thu Thủy
Tóm tắt:
Khảo sát 1200 sinh viên hiện đang học tại Đại học Huế về thực hành phòng chống sốt xuất huyết sử dụng bộ câu hỏi khảo sát được xây dựng theo hướng dẫn của Bộ y tế. Để tìm hiểu thực hành và các yếu tố liên quan đến thực hành phòng chống sốt xuất huyết Dengue của sinh viên Đại học Huế năm 2017-2018. Kết quả khảo sát có 80,2% sinh viên có thực hiện giăng màn khi ngủ, để xua, diệt muỗi có 70,8% sinh viên dùng vợt điện, 53,6% dùng bình xịt muỗi, 37,5% dùng nhang trừ muỗi, 19,5% dùng đèn bẫy muỗi và 7,8% dùng biện pháp hun khói. Để diệt bọ gậy có 74,5% sinh viên sử dụng biện pháp đậy kín lu, vại đang chứa nước, 68,9% dẹp bỏ vật chứa nước đọng quanh nhà, 62,4% súc rửa vật chứa nước hàng tuần. Khi có sốt, thực hiện lau mát (63,9%), dùng thuốc hạ nhiệt (49,7%). Khi có người bị bệnh SXHD thì đến khám nhiều nhất là bệnh viện (49,1%) và trạm y tế xã (45,7%). Nữ giới thực hành tốt phòng chống SXHD (21,6%) cao hơn nam giới (16,3%). Nhóm sinh viên hiện tại sống tại gia đình thực hành tốt phòng chống SXHD (23,5%) cao hơn nhóm sống ngoài gia đình (ký túc xá, nhà trọ) (18,2%). Kết luận chung cho thấy thực hành của sinh viên Đại học Huế về phòng chống SXHD còn chưa được tốt. Có mối liên quan giữa thực hành tốt với giới, nơi cư trú, tuy nhiên không có sự liên quan này với nhóm năm học và nơi thường trú trước khi nhập học. Cần tăng cường các biện pháp truyền thông, hướng dẫn để sinh viên thực hiện tốt hơn các biện pháp phòng chống SXHD tại nơi sinh sống.
Summary:
Survey of 1,200 students currently studying at Hue University on on practice and factors that related to dengue prevention practice of Hue University students in 2017-2018by using survey questionnaire that developed according to guidelines of the Ministry of Health. The results show that 80.2% of students have behavioral bed nets when sleeping, 70.8% of students had used electric racket, 53.6% used mosquito aerosols spray, 37.5% used mosquito coils, 19,5% used mosquito light trap and 7.8% used measures smoked to kill the mosquitoes, 74.5% of students have used measures to sealed jars that contain water, 68.9% of student have disposed the standing wate container around the home, 62.4% of them have rinsed the water containers weekly. In case of fever, cool off (63.9%), take medicine to cool down (49.7%). When there are people with dengue, the most frequent visits are hospitals (49.1%) and commune health stations (45.7%). Women practice to prevention of dengue (21.6%) are better than men (16.3%). The student currently live in family practice prevention of dengue are better (23.5%) than the group that live outside of family (hostels, inns) (18.2%). So the practice of students in Hue University on the dengue prevention is not good. There is a relation between good practice to gender and place of residence, but there is no relation with the school year groups and the place of residence before coming to university. It is necessary to strengthen the communication measures and guidelines for students to better implement the measures to prevent dengue in their living places.
Từ khóa:
Thực hành, yếu tố liên quan, sốt xuất huyết
Keywords:
Practical, related factors, dengue fever
File nội dung:
o1911345.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log