Thứ ba, 29/09/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi tại một số quận huyện ở Hà Nội, năm 2019
Những rào cản trong sử dụng dịch vụ y tế và triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe cho người dân tộc thiểu số tại một số tỉnh Việt Nam, 2019
Hiệu quả bẫy Gravid Aedes Trap trong giám sát muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết dengue tại thành phố Nha Trang, 2018-2019
ads
Trang: 48
Tập 29, số 11 2019

THỰC TRẠNG HỆ SỐ SỬ DỤNG VẮC XIN TRONG TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG TẠI 20 TỈNH/THÀNH PHÍA NAM, NĂM 2018

CURRENT STATUS OF THE VACCINE WASTAGE FACTOR IN THE NATIONAL EXPANDED PROGRAMME ON IMMUNIZATION (EPI) IN 20 SOUTHERN PROVINCES AND CITIES IN 2018
Tác giả: Trịnh Trung Trực, Võ Ngọc Quang, Trần Quang Trung, Nguyễn Thị Thu Trang, Hoàng Anh Thắng, Phan Thị Quỳnh Trâm, Trần Thanh Hải, Nguyễn Văn Hoàng, Hồ Vĩnh Thắng
Tóm tắt:
Nghiên cứu đánh giá thực trạng hệ số sử dụng vắc xin trong Tiêm chủng mở rộng tại 20 tỉnh, thành phố phía Nam năm 2018 về hệ số sử dụng vắc xin và lý do hệ số sử dụng cao. Kết quả ghi nhận các loại vắc xin đóng gói nhiều liều/ lọ (10 liều/lọ và 20 liều/lọ) như Uốn ván, DPT, OPV, Sởi, MR, BCG, Viêm não Nhật bản đều có hệ số sử dụng cao vượt định mức 14/20 tỉnh chiếm tỉ lệ 70%. Các vắc xin đóng gói 01 liều/lọ như Viêm gan B, DPT-VGB-Hib thì hệ số sử dụng vắc xin đều đạt theo định mức chiếm tỉ lệ 100%. Lý do làm hệ số sử dụng vắc xin cao là đóng gói vắc xin đa liều chiếm 100%, số đối tượng đến tiêm chủng ít/ buổi tiêm chủng chiếm 72%, tổ chức nhiều buổi tiêm chủng cho 01 loại vắc xin chiếm 79%, do mật độ trẻ trên địa bàn ít chiếm tỷ lệ 86%. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp dữ liệu cơ bản giúp cho công tác quản lý vắc xin TCMR tốt nhất.
Summary:
The study aimed to assess the current status of the vaccine wastage factor in the national Expanded Programme on Immunization (EPI) in 20 southern provinces and cities in 2018 regarding the vaccine wastage factor and the reason for high wastage factor. The result showed that many types of vaccines packed in multiple doses/vial (e.g, 10 doses/vial and 20 doses/vial) such as Tetanus, DPT, OPV, Measles, MR, BCG, Japanese Encephalitis vaccine all had high wastage factor exceeding the norm in 14 out of 20 provinces accounting for 70%. For vaccines packaged in 1 dose/vial such as Hepatitis B, DPT-HepB-Hib, the vaccine wastage factor all met the norms, accounting for 100%. The reasons for high vaccine wastage factor were that multiple doses per vial package (accounting for 100%), the low number of people coming to receive vaccine each vaccination session (accounting for 72%), many vaccination sessions organized for only one type of vaccine (accounting for 79%), and the low density of children in the area (accounting for 86%). The research results provide basic data to help the vaccine management in the national EPI achieve the best effect.
Từ khóa:
Hệ số sử dụng vắc xin; Quản lý vắc xin, vật tư; Tiêm chủng mở rộng; Khu vực phía Nam
Keywords:
Vaccine utilization factor; Managing vaccines and supplies; EPI; The southern area.
File nội dung:
o191148.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log