Thứ ba, 29/09/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi tại một số quận huyện ở Hà Nội, năm 2019
Những rào cản trong sử dụng dịch vụ y tế và triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe cho người dân tộc thiểu số tại một số tỉnh Việt Nam, 2019
Hiệu quả bẫy Gravid Aedes Trap trong giám sát muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết dengue tại thành phố Nha Trang, 2018-2019
ads
Trang: 272
Tập 29, số 11 2019

THỰC TRẠNG KHÁNG KHÁNG SINH CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN SALMONELLA SPP. PHÂN LẬP TỪ SẢN PHẨM THỊT TƯƠI SỐNG TẠI KHU VỰC MIỀN TRUNG

ANTIMICROBIAL RESISTANCE OF SALMONELLA SPP. ISOLATED FROM RAW MEATS IN THE CENTRAL REGION, VIETNAM
Tác giả: Trần Thị Thùy Nga, Lê Quốc Phong, Nguyễn Thị Ngọc Duyên, Đào Thị Vân Khánh, Viên Quang Mai, Lê Xuân Huy, Đỗ Thái Hùng
Tóm tắt:
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định tình hình kháng kháng sinh của chủng Salmonella phân lập từ các sản phẩm thịt tươi sống tại khu vực miền Trung. Tổng số 334 chủng vi khuẩn Salmonella đã phân lập được từ thịt heo (n = 122), thịt bò (n=136), thịt gà (n=76) tại 11 tỉnh khu vực miền Trung được xác định kháng sinh đồ với 14 loại kháng sinh thuộc các nhóm β-lactams, aminoglycosies, tetracyclines, quinolones, phenicols, fosphomycins và nhóm ức chế con đường folate, xác định kiểu hình sinh ESBL bằng kỹ thuật đĩa đôi và kiểu gen ESBL thuộc các nhóm SHV, TEM, CTX-M-1, -2, -9, -8/25 bằng kỹ thuật multiplex PCR. Phát hiện các chủng Salmonella kháng với sulfamethoxazole-trimethoprim-SXT (50,6%), tetracyline-TET(45,8%),ampicillin-AMP(41,6%),chloramphenicol-CHL (39,2%)streptomycin-STR (24%), nalidixic acid-NAL(15%) và kanamycin-KAN (10,5%). Tỷ lệ kháng với các kháng sinh khác như cefotaximeCTX, cefoxitin-FOX, gentamycin-GEN, ciprofloxacin-CIP ở mức thấp (<10%). Samonella phân lập từ thịt gà có tỷ lệ kháng với các kháng sinh CTX, GEN, KAN, TET, CIP, NAL, CHL và SXT đều cao hơn so với Salmonella phân lập từ thịt heo và thịt bò. Có 7,1% (24/334) các chủng Salmonella mang kiểu hình ESBL, tỷ lệ này ở thịt gà (19,7%) cao hơn so với thịt bò (3,7%) và thịt heo (3,3%) (p<0,05). Toàn bộ các chủng Salmonella sinh ESBL đều đa kháng kháng sinh (kháng ≥3 nhóm kháng sinh). Gen mã hóa β-lactamase phổ rộng thuộc nhóm CTX-M-9 (91,7%) và TEM (8,3%) được phát hiện ở các chủng Salmonella sinh ESBL. Các giám sát tiếp theo, cũng như những nỗ lực trong công tác quản lý an toàn thực phẩm là cần thiết nhằm hạn chế sự lan truyền các vi khuẩn Salmonella kháng kháng sinh này sang cộng đồng thông qua chuỗi thực phẩm không an toàn.
Summary:
This study was conducted to assess antimicrobial resistance of Salmonella isolated from retail raw meats in the Central region. A total of 334 Salmonella strains, those were isolated from pork (n = 122), beef (n = 136), chicken (n = 76) in 11 provinces of Central region, were determined antibiogram with 14 antimicrobial agents belonging to β-lactams, aminoglycosies, tetracyclines, quinolones, phenicols, fosphomycins and folate pathway inhibitors. The ESBL phenotype was characterized by the double-disc synergy test. ESBL genotypes were assessed by multiplexPCR using primers specifc to the SHV, TEM, CTX-M-1,-2, -9, -8/25 groups. Detection of Salmonella strains resisted to sulfamethoxazole-trimethoprimSXT (50.6%), tetracyline-TET (45.8%), ampicillin-AMP (41.6%), chloramphenicolCHL (39.2%) streptomycin- STR (24%), nalidixic acid-NAL (15%) and kanamycinKAN (10.5%). Antimicrobial resistance to cefotaxime-CTX, cefoxitin-FOX, gentamycinGEN, ciprofloxacin-CIP were observed <10%. The numbers of resistant strains to CTX, GEN, KAN, TET, CIP, NAL, CHL and SXT were particularly high in chicken than those for pork and beef. The proportion of ESBLproducing Salmonella was 7.1% (24/334), with higher in chicken (19.7%) in comparison to beef (3.7%) and pork (3.3%) (p < 0.05). All ESBL-producing Salmonella were multidrug resistance (resistance to ≥3 antimicrobial groups). ESBL genes of the CTX-M-9 group (91.7%) and TEM group (8.3%) were identifed in ESBL-producing Salmonella. Further monitoring and public health efforts targeting food administration are needed to control the spread of the antimicrobial resistant Salmonella in communities.
Từ khóa:
Salmonella, kháng kháng sinh, ESBL, thịt tươi sống
Keywords:
Salmonella, antibiotic resistance, ESBL, raw meats.
File nội dung:
o1911272.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log