Thứ ba, 29/09/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi tại một số quận huyện ở Hà Nội, năm 2019
Những rào cản trong sử dụng dịch vụ y tế và triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe cho người dân tộc thiểu số tại một số tỉnh Việt Nam, 2019
Hiệu quả bẫy Gravid Aedes Trap trong giám sát muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết dengue tại thành phố Nha Trang, 2018-2019
ads
Trang: 191
Tập 29, số 11 2019

TỔN THƯƠNG THẬN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN HIV/AIDS ĐIỀU TRỊ ARV BẰNG PHÁC ĐỒ SỬ DỤNG TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE TẠI SÓC TRĂNG, NĂM 2018

RENAL IMPAIRMENT AMONG HIV/AIDS PATIENTS TREATED WITH TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE BASED ARV REGIMENIN SOC TRANG 2018
Tác giả: Hoàng Quốc Cường, Nguyễn Đức Hải, Vũ Quang Huy, Nguyễn Thế Khải, Hoàng Thùy Linh, Lý Hồng, Đoàn Tất Thắng, Phan Trọng Lân
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành trên 400 bệnh nhân HIV/AIDS, lớn hơn 18, được điều trị ARV bằng phác đồ sử dụng Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF) từ 03 năm trở lên nhằm xác định tỷ lệ tổn thương thận và các yếu tố liên quan. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ bệnh nhân nam (51,5%) và nữ (48,5%) gần như nhau. Tuổi trung bình của bệnh nhân là 39,8 (±8,8) với BMI trung bình là 21,1 (± 3,4). Hầu hết (98,2%) bệnh nhân tham gia điều trị ở giai đoạn 1. Thời gian trung bình từ khi xét nghiệm khẳng định HIV dương tính đến lúc tham gia điều trị là 7,0 năm (± 7,0 năm). Thời gian tham gia điều trị trung bình 6,5 năm (± 2,5 năm). Tỷ lệ mắc viêm gan B và viêm gan C tương ứng là 9,7% và 7,2%. Tỷ lệ tổn thương thận (KDIGO 2012) là 8,5%, trong đó giai đoạn 3a chiếm tỷ lệ cao nhất (7,2%). Phân tích đơn biến cho thấy nhóm tuổi 50-59 (PR=9,72, KTC95% : 1,25 – 75,29), nhóm tuổi >60 (PR=31,09, KTC95% : 3,94–245,40); nhóm BMI bình thường (PR=0,26, KTC95% : 0,13–0,52), nhóm BMI tiền béo phì (PR=0,11, KTC95% : 0,01–0,86); giai đoạn lâm sàng 2 (PR=9,03, KTC95% : 2,15 –37,86) và giai đoạn lâm sàng 3 (PR=13,55, KTC95% : 3,23– 56,79), nhóm có sử dụng Isoniazid (PR= 0,32; KTC95%: 0,12–0,83) có mối liên quan đến tổn thương thận (P<0.05). Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ tổn thương thận và các yếu tố liên quan trên những bệnh nhân HIV/AIDS điều trị ARV bằng phác đồ có sử dụng TDF từ 03 năm trở lên là đáng quan tâm. Cần sàng lọc ra những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân.
Summary:
A cross-sectional study was conducted on 400 adult HIV/AIDS aged 18 and older antiretroviral-experienced patients treated with tenofovir disoproxil fumarate for 3 years or more to determine the rate of renal impairment and assess factors related to kidney failure in these patients. We found that the proportion of male and female patients was nearly similar (51.5%/48.5%). The average age of patients was 39.8 (± 8.8), an average BMI of 21.1 (± 3.4), the main route of HIV transmission was sexually transmitted (89.5%). 98.2% of patients are in stage 1, the average time of the patient confrmed HIV positive was 7.0 years (± 7.0 years), the average duration of treatment was 6.5 years (± 2.5 years). 9.7% and 7.2% of patients with hepatitis B and hepatitis C, respectively. An average eGFR was 96.0 ± 24.5 ml/min/1.73 m2. The rate of renal impairment (KDIGO 2012) was 8.5%, in which stage 3a accounted for the highest proportion of 7.2%. In univariate analysis, patients who were aged 50-59 (PR=9,72,95% Cl: 1,25 – 75,29), aged ≥60 (PR=31.09,95% Cl : 3.94 – 245.40); had normal BMI (PR=0.26, KTC95% : 0.13 – 0.52), overweight (PR=0.11, KTC95% : 0.01 – 0.86); clinical-stage 2 (PR=9.03, KTC95% : 2.15 – 37.86), clinical-stage 3 (PR=13.55, KTC95% : 3.23 – 56.79), pre-exposure isoniazid (PR= 0.32; KTC95%: 0.12-0.83) were signifcant association with renal impairment (P<0.05). Determining the rate of renal impairment as well as risk factors in HIV/AIDS patients receiving ARV regimens for 3 years or more to strengthen the evidence. Screening patients with high-risk factors thereby improving the quality and effectiveness of treatmentimproving the condition for patients.
Từ khóa:
Tenofovir, Tenofovir disoproxil fumarate, HIV/AIDS, tổn thương thận
Keywords:
Tenofovir, Tenofovir disoproxil fumarate, HIV/AIDS, Kidney failure
File nội dung:
o1911191.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log