Thứ năm, 21/01/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỉ lệ suy mòn và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân bệnh suy thận mạn lọc máu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Thực trạng hoạt động kiểm dịch y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại hai cửa khẩu quốc tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2019
Nghiên cứu tính ổn định của vắc xin bại liệt nhị liên uống sản xuất tại Việt Nam
Trang: 131
Tập 29, số 13 2019

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI KIẾN THỨC VÀ HÀNH VI VỀ PHÒNG CHỐNG BỆNH DẠI Ở NGƯỜI LÀM NGHỀ GIẾT MỔ CHÓ TẠI MỘT SỐ QUẬN/HUYỆN Ở HÀ NỘI, NĂM 2017-2018

EVALUATION OF COMMUNICATION INTERVENTION TO CHANGE KNOWLEDGE AND BEHAVIORS ON RABIES PREVENTION OF PROFESSIONAL DOG BUTCHERS IN SOME DISTRICTS OF HA NOI, 2017-2018
Tác giả: Vũ Hoàng Anh, Nguyễn Nhật Cảm, Hoàng Văn Tân, Nguyễn Thị Kiều Anh
Tóm tắt:
Nguy cơ mắc bệnh dại ở những người làm nghề giết mổ chó được định nghĩa như bị cắn cào, có vết thương trầy xước hoặc tiếp xúc trực tiếp phần da hở với máu, dịch tiết của chó, mèo, không sử dụng hoặc thỉnh thoảng sử dụng trang bị bảo hộ và có kháng thể trung hòa kháng dại dưới mức bảo vệ. Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá hiệu quả truyền thông thay đổi kiến thức và hành vi của người giết mổ chó tại Hà Nội năm 2017- 2018. Nghiên cứu được tiến hành ở 292 đối tượng mổ chó chuyên nghiệp tại 91 lò mổ, cửa hàng bán thịt chó, nhà hàng thịt chó ở 7 quận huyện thành phố Hà Nội trong 2 năm 2017-2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ đối tượng nghiên cứu có kiến thức, thực hành “đạt” về phòng chống bệnh dại tương ứng tăng từ 12,3% lên 63,7% (chỉ số hiệu quả 417,8%; p<0,05) và từ 1,4% lên 19,9% (chỉ số hiệu quả 1321,4%). Kiến thức, thực hành ở mức “tốt” tương ứng là 47,3% và 6,0%. Sau thời gian can thiệp, tỷ lệ người đi tiêm phòng trước phơi nhiễm đạt 13% so với trước can thiệp là 0%. Như vậy, can thiệp giáo dục sức khỏe bằng các phương tiện nghe nhìn đơn giản mang lại hiệu quả cao trong việc thay đổi nhận thức và hành vi về bệnh dại của người làm nghề giết mổ chó tại Hà Nội.
Summary:
The risk of rabies in professional dog butchers at slaughterhouses is defined as scratched, scratched wounds or direct contact of exposed skin with blood, dog or cat's secretions, unused or occasionally protective equipment is sometimes used and has anti-rabies neutralizing antibodies below the protection level. A study on communication intervention was carried out to change knowledge and behaviors on rabies prevention of 292 professional dog butchers at 91 slaughterhouses of 7 districts of Hanoi City in 2 years 2017-2018. The results showed that the percentage of the professional dog butchers had knowledge and practice at level of “enough” increased from 12.3% to 63.7% (efficiency of 417.8%; p<0.05) and from 1.4% to 19.9% (efficiency of 1321.3%), respectively. Knowledge and practice of the professional dog butchers reached at "good" level was 47.3% and 6.0%, respectively. After 2 years of intervention, the percentage of the professional dog butchers administered pre-exposure prophylaxis rabies vaccine was 13% compared to the pre-intervention of 0%. Thus, health education interventions by simple audiovisual means bring about high effectiveness in changing perceptions and behaviors on rabies prevention of professional dog butchers at slaughterhouses in Hanoi.
Từ khóa:
Bệnh dại; truyền thông; giết mổ chó; Hà Nội
Keywords:
Rabies; communication; dog butchers; Hanoi
File nội dung:
o1913131.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log