Thứ năm, 21/01/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỉ lệ suy mòn và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân bệnh suy thận mạn lọc máu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Thực trạng hoạt động kiểm dịch y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại hai cửa khẩu quốc tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2019
Nghiên cứu tính ổn định của vắc xin bại liệt nhị liên uống sản xuất tại Việt Nam
Trang: 18
Tập 29, số 13 2019

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ KIỂU GEN CỦA CLOSTRIDIUM DIFFICILE GÂY TIÊU CHẢY Ở NGƯỜI LỚN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI, 2013 - 2017

GENOTYPIC DISTRIBUTION CHARACTERISTICS OF CLOSTRIDIUM DIFFICILE ASSOCIATED DIARRHEA IN ADULT PATIENTS AT BACH MAI HOSPITAL, 2013-2017
Tác giả: Nguyễn Thị Hương Giang, Vũ Thị Thu Hường, Phạm Thị Thanh Thủy, Trần Như Dương
Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm mô tả một số đặc điểm phân bố kiểu gen của 107 chủng Clostridium difficile (C.difficile) phân lập được ở 101 bệnh nhân tiêu chảy người lớn điều trị nội trú tại bệnh viện Bạch Mai từ năm 2013 - 2017. Kết quả đã phát hiện được cả 2 loại gen sinh độc tố của C.difficile gồm loại gen sinh độc tố A+B+ (49,5%) và loại gen sinh độc tố A-B+ (44,6%), 6 trường hợp (5,9%) mang cả 2 chủng C.difficile sinh độc tố A+B+ và A-B+ trên cùng một bệnh nhân. Có 102 chủng đủ điều kiện phân tích kiểu gen, xác định được 8 kiểu gen của C.difficile, nhiều nhất là trf (24,5%) – một kiểu gen hiếm gặp trên thế giới. Các kiểu gen phổ biến khác là ribotype 017 (23,5%) và cc835 (22,6%), gặp ít hơn là ribotype og39, 014, ozk, cr và 001. Chỉ có 2 kiểu gen: ribotype trf và 017 mang loại gen sinh độc tố A-B+ nhưng có 6 kiểu gen: ribotype cc835, og39, 014, ozk, cr và 001 mang loại gen sinh độc tố A+B+. Kiểu gen 017 và cc835 gặp nhiều ở nhóm bệnh nhân dưới 60 tuổi, trong khi kiểu gen trf lại trội lên ở nhóm tuổi trên 60. Không phát hiện chủng thường gây dịch có kiểu gen 027 và 078. Cần có thêm những nghiên cứu để có hiểu biết đầy đủ hơn về đặc điểm sinh học phân tử của C.difficile ở các vùng địa lý khác nhau của Việt Nam.
Summary:
The study describes 107 Clostridium difficile strains isolated from 101 diarrhea adult patients treated at Bachmai Hospital in 2013 – 2017. The study found both A+B+ and A-B+ toxigenic C.difficile strains, with 49.5% of the patients harboring the A+B+ strains, 44.6% harboring the A-B+ gene, and especially 5.9% carried both A+B+ and A-B+ strains. Eight PCR ribotypes of C.difficile was identified, with the most common (24.5% of the strains) ribotype being trf, a rare ribotype in the world; the other common ribotypes were 017 and cc835 (23.5% and 22.6% respectively); less common ribotypes were og39, 014, ozk, cr and 001. Only two ribotypes trf and 017 were founded in toxigenic C.difficile strains A-B+ but there were six ribotypes cc835, og39, 014, ozk, cr and 001 founded in toxigenic C.difficile strains A+B+. The ribotypes 017 and cc835 were seen more commonly in patients younger than 60 years, and the ribotype trf was more prominent in the age group above 60. The ribotype 027 and 078 was not found among isolated C.difficile strains. Further research with a larger scale is needed to gain more understanding on microbiological and molecular characteristics of C.difficile in different geographical areas of Vietnam.
Từ khóa:
Clostridium difficile; tiêu chảy; kiểu gen; Bệnh viện Bạch Mai
Keywords:
Clostridium difficile; diarrhea; genotype; Bach Mai hospital
File nội dung:
o191318.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log