Thứ năm, 21/01/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỉ lệ suy mòn và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân bệnh suy thận mạn lọc máu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Thực trạng hoạt động kiểm dịch y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại hai cửa khẩu quốc tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2019
Nghiên cứu tính ổn định của vắc xin bại liệt nhị liên uống sản xuất tại Việt Nam
Trang: 103
Tập 29, số 13 2019

SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH VỀ CHẤT LƯỢNG KHÁM, CHỮA BỆNH NGOẠI TRÚ TẠI CÁC KHOA KHÁM BỆNH TRUNG TÂM Y TẾ TUYẾN HUYỆN, TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2017

OUTPATIENTS' SATISFACTION FOR THE QUALITY OF HEALTH EXAMINATION AND TREATMENT AT MEDICAL EXAMINATION DEPARTMENTS OF DISTRICT HEALTH CENTERS IN BINH DUONG PROVINCER, 2017
Tác giả: Từ Tấn Thứ, Đào Văn Dũng, Trần Văn Hưởng, Võ Thị Kim Anh, Nguyễn Hồng Chương, Từ Hữu Chí, Nguyễn Thị Thanh Hoa, Phạm Phương Lan, Phạm Thị Minh Phương
Tóm tắt:
Nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh ngoại trú có bảo hiểm y tế về chất lượng khám, chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh các Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bình Dương trong thời gian từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2017, qua việc phỏng vấn trực tiếp 225 người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế đến khám, chữa bệnh ngoại trú. Số liệu thu thập bằng bộ câu hỏi mở rộng dựa trên cơ sở bộ câu hỏi “Khảo sát ý kiến người bệnh ngoại trú” của Bộ Y tế. Kết quả cho thấy tỷ lệ chung người bệnh ngoại trú hài lòng về chất lượng khám, chữa bệnh là 63,1%. Trong đó, tỷ lệ người bệnh hài lòng về khả năng tiếp cận là 76,9%, hài lòng về sự minh bạch thông tin, thủ tục hành chính là 72,4%, hài lòng về cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ là 74,7%, hài lòng về thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn là 76,0% và hài lòng về kết quả cung cấp dịch vụ là 77,8%. Một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh ngoại trú về chất lượng khám, chữa bệnh gồm dân tộc, số lần đến khám (p<0,05). Ngoài ra, vẫn còn một số yếu tố tồn tại khác làm ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh. Vì vậy cần đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát, cải cách thủ tục hành chính, nâng cấp cơ sở hạ tầng để tăng mức độ hài lòng của người bệnh.
Summary:
The study of outpatients' satisfaction for the quality of medical examination and treatment at Medical Examination Departments of district health Centers in Binh Duong was conducted from June 2017 to December 2017 through interviews with 225 people who have medical insurance. Data collected by the expanded questionnaire was based on the Ministry of Health questionnaire "outpatients survey". The results showed that the percentage of outpatients who generally satisfied with the quality of examination and treatment was 63.1%. Including the rate of patients who satisfied with accessibility was 76.9%, satisfied with information transparency, administrative procedure was 72.4%, satisfied with infrastructure and service facilities was 74.7%, satisfied with the attitude of the staffs and doctors and professional capability was 76.0%, and satisfied with effectiveness of health care services was 77.8%. Some factors related to outpatient satisfaction about the quality of medical examination and treatment such as ethnic minorities, number of times patients come for medical examination (p <0.05). In addition, there were still a number of other factors that affected patient satisfaction. Therefore, it is necessary to promote monitoring, administrative reform and upgrade the infrastructure to increase the level of satisfaction of patients.
Từ khóa:
Bệnh viện; dịch vụ khám; chữa bệnh; hài lòng của người bệnh
Keywords:
Hospital; medical examination and treatment service; patient satisfaction
File nội dung:
o1913103.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log