Thứ hai, 08/03/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tuân thủ nguyên tắc điều trị của bệnh nhân đái tháo đường trong dịch bệnh Covid- 19: nghiên cứu định tính dưới góc nhìn từ người bệnh tại Việt Nam
Trải nghiệm của người bệnh trong quá trình điều trị nội trú tại Bệnh viện Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2020
Mức độ vận động thể lực ở người bệnh tăng huyết áp
Trang: 88
Tập 29, số 13 2019

SỰ LƯU HÀNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA MỘT SỐ THỰC KHUẨN THỂ TẢ (VIBRIOPHAGE) PHÂN LẬP TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM

CIRCULATION AND CHARACTERIS OF SOME ISOLATED VIBRIOPHAGES IN THE NOTHERN VIETNAM
Tác giả: Lại Vũ Kim, Nguyễn Đồng Tú, Đặng Đức Nhu, Lê Đăng Hải, Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Hoài Thu, Lê Thanh Hương, Đặng Đức Anh
Tóm tắt:
Nghiên cứu được tiến hành nhằm mô tả sự lưu hành và đặc điểm của một số thực khuẩn thể tả đã thu thập được. Sử dụng các kỹ thuật nuôi cấy và sinh học phân tử trong phân tích 22 chủng thực khuẩn thể và 154 mẫu ADN tách chiết từ mẫu nước tăng sinh trong phân lập vi khuẩn tả trong giai đoạn đầu vụ dịch tả năm 2007. Kết quả nuôi cấy đã phân lập được 3 loại Vibriophage dạng Podoviridae, Myoviridae và Siphoviridae ở 2 tỉnh Thái Bình và Hải Phòng, trong đó Vibriophage Podoviridae phổ biến nhất với 16/22 chiếm 72,7%. Các Vibriophage Podoviridae có plaque dạng vệt tan đáy trong, trong khi đó các Vibriophage Myoviridae và Siphoviridae có plaque dạng vệt tan đáy đục. Thử nghiệm tính nhạy cảm của các Vibriophage này với các chủng tả O1, O139 và NAG, kết quả cho thấy có 02/14 chủng chỉ nhạy cảm với chủng tả cổ điển, 02/14 chủng nhạy cảm với hầu hết các chủng vi khuẩn tả trong thử nghiệm. Kỹ thuật Southern Blot cũng đã xác định và phân loại các thực khuẩn thể trong đó Podovidiae là loại phổ biến nhất. Kỹ thuật PCR trong giám sát các chỉ số fs1, fs2, kappa phage trong môi trường nước ngoại cảnh, kết quả cho thấy cả 3 loại trên đều phổ biến trong cả giai đoạn trước và sau khi khởi phát dịch tả. Kết quả góp phần trong dự báo dịch tả và gợi ý cho các nghiên cứu về chế phẩm sinh học trong phòng và điều trị bệnh tả.
Summary:
A study was conducted to describe the circulation and characteristics of some collected Vibriophage. The research used culture and molecular biology techniques to analysis 22 Vibriophages and 154 ADN samples, which extracted from enrichment water samples in the isolated V. cholerae when the beginning of V. cholerae epidemic in 2007. The results showed it isolated 3 types of phages of Podoviridae, Myoviridae and Siphoviridae in Thai Binh and Hai Phong provinces, of which the most common was Podoviridae with 15/22 accounted 72.7%. Podoviridae had a clear plaque while Myoviridae and Siphoviridae had a turbid plaque. Testing the susceptibility of these Vibriophages to the strains O1, O139 and NAG showed that 2/14 strains were only sensitive to the classical strain, 2/14 strains were sensitive to most strains of bacteria described in testing. The Southen Blot technique, which analyzed these phages and identified Podoviridae as the most common type. The PCR technique for monitoring the parameters fs1, fs2, kappa phage in the external water environment showed that all three types were popular in both the period before and after the V. cholerae outbreak. The results contribute to V. cholerae prediction and suggestions for studies on probiotics in prevention and treatment of V. cholerae.
Từ khóa:
Vibriophage; Podoviridae; Myoviridae; Siphoviridae; Kappa
Keywords:
Vibriophage; Podoviridae; Myoviridae; Siphoviridae; Kappa
File nội dung:
o191388.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log