Thứ năm, 21/01/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỉ lệ suy mòn và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân bệnh suy thận mạn lọc máu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Thực trạng hoạt động kiểm dịch y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại hai cửa khẩu quốc tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2019
Nghiên cứu tính ổn định của vắc xin bại liệt nhị liên uống sản xuất tại Việt Nam
Trang: 125
Tập 29, số 13 2019

THỰC TRẠNG KIẾN THỨC PHÒNG NGỪA HPV CỦA PHỤ NỮ 15-49 TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN, NĂM 2017

THE CURRENT SITUATION OF HPV PREVENTION KNOWLEDGE AMONG WOMEN AGED 15-49 IN BINH DINH PROVINCE AND SOME RELATED FACTORS
Tác giả: Võ Hồng Phong, Ngô Văn Toàn, Nguyễn Thị Như Tú, Phan Trọng Lân, Nguyễn Thúy Quỳnh, Lê Hồng Nga, Lại Thị Minh, Nguyễn Thị Thùy Dương
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang điều tra trên 1200 phụ nữ 15-49 tuổi tại tỉnh Bình Định nhằm mô tả thực trạng kiến thức phòng ngừa HPV và một số yếu tố liên quan. Kết quả tìm thấy kiến thức của phụ nữ về phòng ngừa HPV xếp mức độ đạt thấp chiếm 15,2%. Phụ nữ có tiếp cận với 1, 2, 3 hoặc trên 3 nguồn thông tin thì kiến thức cao hơn lần lượt là: 2,4 lần; 5 lần; hơn 3 lần và 8,2 lần so với phụ nữ không tiếp cận với bất kỳ nguồn thông tin nào (p<0,05). Có mối liên quan giữa các yếu tố dân tộc, nơi sinh sống, hôn nhân, học vấn, nghề nghiệp và kinh tế với kiến thức của của phụ nữ 15 -49 tuổi về phòng ngừa HPV từ 2,5 đến 5 lần (p<0,05). Nhìn chung có sự thiếu hiểu biết về phòng ngừa HPV của phụ nữ 15 - 49 tuổi tại Bình Định (84,8%), đặc biệt nhóm phụ nữ dân tộc, làm nông, ở nông thôn, đã kết hôn, học vấn và điều kiện kinh tế thấp. Phụ nữ có tiếp cận ít nhất với 2 loại hình truyền thông làm cho kiến thức tăng hơn nhiều từ 3 đến 8,2 lần.
Summary:
A descriptive cross-sectional study of 1200 women aged 15-49 in Binh Dinh province to describe the current situation of HPV prevention knowledge and to identify some related factors. The result found that HPV prevention knowledge of women ranked as low at 15.2%. For women who have access to 1, 2, 3 or more than 3 sources of information, the knowledge was 2.4 times; 5 times; 3 times and 8.2 times more than women without any source of information (p<0.05). There was a correlation between ethnic fators, places of residence, marriage situations, educations, occupations and household economy and HPV prevention knowledge of women aged 15-49 from 2.5 to 5 times (p<0.05). In general, there was a lack of HPV prevention knowedge among women aged 15-49 years in Binh Dinh province (84.8%), especially among ethnic minority women, farmers, in rural areas, who were married, education and low economic conditions. Women who accessed to at least two types of media have increased knowledge by 3 to 8.2 times.
Từ khóa:
Kiến thức; truyền thông; phòng ngừa HPV
Keywords:
Knowledge; communication; prevention of HPV
File nội dung:
o1913125.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log