Thứ năm, 21/01/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỉ lệ suy mòn và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân bệnh suy thận mạn lọc máu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Thực trạng hoạt động kiểm dịch y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại hai cửa khẩu quốc tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2019
Nghiên cứu tính ổn định của vắc xin bại liệt nhị liên uống sản xuất tại Việt Nam
Trang: 26
Tập 29, số 13 2019

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NHIỄM KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT CỦA NGƯỜI DÂN TẠI HUYỆN KRÔNG PA TỈNH GIA LAI, NĂM 2019

SITUATION AND SOME FACTORS RELATED TO MALARIA PARASITE INFECTION OF PEOPLE IN KRONG PA DISTRICT GIA LAI PROVINCE, 2019
Tác giả: Đoàn Đức Hùng, Đặng Đức Anh, Hồ Văn Hoàng, Nguyễn Duy Sơn
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang với mục tiêu đánh giá thực trạng nhiễm ký sinh trùng sốt rét (KSTSR) được tiến hành trên 3248 người dân sinh sống tại 4 xã vùng sốt rét lưu hành thuộc huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai năm 2019 bằng kỹ thuật lam máu nhuộm Giêm sa soi kính hiển vi tìm ký sinh trùng sốt rét và phỏng vấn trực tiếp người dân để xác định một số yếu tố liên quan đến mắc sốt rét. Hồi cứu số liệu tại trạm Y tế xã cho thấy tỉ lệ nhiễm ký sinh trùng sốt rét/1.000 dân là 1,00‰, trong đó loài P. falciparum chiếm 71,08%, P. vivax chiếm 28,92%. Kết quả điều tra cắt ngang (5-8/2019) cho thấy tỉ lệ nhiễm ký sinh trùng sốt rét/ lam chiếm 2,18%, trong đó loài P. falciparum chiếm 87,32%, P. vivax chiếm 12,68%. Tỷ lệ nhiễm KSTSR: ở nam giới chiếm 2,73%; nhóm tuổi > 15 tuổi chiếm 3,54%; ở dân tộc Gia Rai chiếm 3,49%; nghề nghiệp đi rừng chiếm 3,02%; người đã từng mắc SR chiếm 6,16%. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa tỷ lệ nhiễm KSTSR với giới tính (p=0,005); nhóm tuổi ≥ 15 tuổi (p=0,001); nghề nghiệp (p=0,006); người đã từng mắc sốt rét (p=0,002); lần mắc SR gần đây nhất (p=0,001); người trong gia đình mắc SR (p=0,011).
Summary:
A cross-sectional descriptive study was conducted on 3248 people living in 4 communes belonging to Krong Pa district, Gia Lai province by taking blood slide techniques to detect malaria parasite and face-to-face interviewing to identify some factors related to malaria infection. A retrospective study at the commune health station (Jan-April, 2019) showed that the prevalence of parasites/1,000 population was 1.00‰, of which P. falciparum for 71.08%, P. vivax for 28.92%. In the cross-sectional study (May-August, 2019) showed that the prevalence of malaria parasites was 2.18%, of which P. falciparum was 87.32%, P. vivax was 12.68%. The prevalence of malaria parasites in men group was 2.73%; in the age group above 15 years was 3.54%; in Gia Rai ethnic group was 3.49%; forestry occupying was 3.02%; people who have ever had malaria was 6.16%. There was significant difference between the prevalence of malaria parasites in: gender (p=0.005); age group ≥15 years (p =0.001); occupation (p=0.006); people who have suffered malaria (p=0.002); most recent malaria infection (p=0.001); family members suffered malaria (p=0.011).
Từ khóa:
Ký sinh trùng sốt rét; Krông Pa; Gia Lai
Keywords:
Malaria parasite; Krong Pa; Gia Lai
File nội dung:
o191326.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log