Thứ năm, 21/01/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỉ lệ suy mòn và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân bệnh suy thận mạn lọc máu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Thực trạng hoạt động kiểm dịch y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại hai cửa khẩu quốc tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2019
Nghiên cứu tính ổn định của vắc xin bại liệt nhị liên uống sản xuất tại Việt Nam
Trang: 53
Tập 29, số 13 2019

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI NĂNG LỰC CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU CỦA CÁN BỘ Y TẾ CƠ SỞ TỈNH LONG AN NĂM 2018

CURRENT SITUATION AND SOME FACTORS RELATED TO THE CAPACITY OF PRIMARY HEALTH CARE OF GRASSROOTS HEALTH WORKERS IN LONG AN IN 2018
Tác giả: Trần An Chung, Huỳnh Thị Khánh Linh, Trương Thị Ngọc Diễm, Đoàn Ngọc Nhuận, Vương Cẩm Tú, Lê Văn Tuấn, Phạm Xuân Đà, Nguyễn Thị Kim Nhung
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm mô tả thực trạng năng lực của cán bộ y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu được thực hiện trên địa bàn huyện Bến Lức, Cần Giuộc và thành phố Tân An tỉnh Long An năm 2018. Tổng số nhân viên y tế tại trung tâm y tế huyện và trạm y tế xã, thị trấn là 421 người, tuy nhiên số lượng nhân lực y tế cho từng chuyên ngành vẫn còn thiếu so với chỉ tiêu và nhu cầu thực tế. Mặt khác năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân lực tại đây cũng còn nhiều hạn chế. Về kiến thức có 4% cán bộ có kiến thức tốt về chăm sóc sức khỏe ban đầu, 7,2% cán bộ có kiến thức khá và 88,8% số cán bộ thiếu kiến thức. Về thái độ có 28,7% đối tượng rất hài lòng, 64,6% hài lòng và 6,7% không hài lòng về công việc hiện tại. Về kỹ năng thực hành trong tư vấn sức khỏe có 6,4% đối tượng hoàn thành đúng và đủ 6 bước trong thực hiện tư vấn sức khỏe. Nghiên cứu cũng cho thấy trình độ, chức vụ và thâm niên công tác là những yếu tố liên quan đến năng lực của đối tượng nghiên cứu. Do vậy nâng cao năng lực cho nhân lực y tế cơ sở về chăm sóc sức khỏe ban đầu là cần thiết.
Summary:
A cross-sectional study of evaluation on the current situation of the capacity of grassroots health workers in primary health care was conducted in Ben Luc, Can Giuoc and Tan An cities in Long An province in 2018. The total number of health workers at district medical centers and commune health stations was 421, but the number of health workers for each specialty was still insufficient compared to the actual targets and needs. On the other hand, the capacity of primary health care of health workers was still limited. In terms of knowledge, 4% of the staffs had good knowledge about primary health care, 7.2% of the staffs had fair knowledge and the staff with lack knowledge was 88.8%. Regarding attitude, 28.7% of the staffs were very satisfied, 64.6% were satisfied and 6.7% were not satisfied with the current job. Regarding practical skills in health counseling, 6.4% of participants completed correctly and all 6 steps in health counseling. The study also showed that the qualifications, positions and seniority of the work were factors related to the capacity of the research subjects. Therefore strengthening the capacity of grassroots health workers in primary health care is essential.
Từ khóa:
Kiến thức; chăm sóc sức khỏe ban đầu; y tế cơ sở
Keywords:
Knowledge; primary health care; grassroots health
File nội dung:
o191353.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log