Thứ ba, 02/06/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 60
Tập 29, số 15 2019

MẬT ĐỘ VÀ TÌNH TRẠNG KHÁNG HÓA CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG CỦA CÁC VÉC TƠ CHÍNH TRUYỀN SỐT RÉT TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG VIỆT NAM, NĂM 2018

DENSITY AND INSECTICIDE RESISTANT STATUS OF MAIN MALARIA VECTORS IN SOME LOCATIONS OF VIETNAM IN 2018
Tác giả: Vũ Việt Hưng, Vũ Đức Chính, Thái Khắc Nam, Nguyễn Hải Sông, Nguyễn Thị Anh, Bùi Lê Duy
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành tại 11 xã, thuộc 9 tỉnh từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2018, với mục tiêu xác định mật độ và tình trạng kháng với hóa chất alphacypermethrin và lambdacyhalothrin của véc tơ chính truyền sốt rét. Kết quả cho thấy muỗi An. dirus thu được với mật độ cao là 13,54 và 2,63 con/người/ đêm bằng phương pháp mồi người trong rẫy tại xã Đất Bằng và xã Bù Gia Mập. Muỗi An. epiroticus thu được với mật độ cao bằng phương pháp mồi người trong nhà và ngoài nhà tương ứng là 10,42 và 62,92 con/giờ/người ở xã An Thới Đông; 30,58 và 47,25 con/giờ/người ở xã Định Thành; 26,92 và 38,17 con/ giờ/người ở xã An Phúc; 41,58 và 63,00 con/giờ/người ở xã Đông Thới. Muỗi An. minimus thu được với mật độ cao là 10,89; 4,50; 9,28; 9,67 và 9,44 con/giờ/người bằng phương pháp soi chuồng gia súc ban đêm tại xã Châu Sơn và xã Bắc Lãng, xã Đường Hồng, xã Điền Xá, xã Ngân Thủy. Muỗi An. minimus ở xã Châu Sơn, An. epiroticus ở xã Định Thành và xã An Phúc có thể kháng với alphacypermethrin. Muỗi An. epiroticus ở xã Đông Thới đã kháng với alphacypermethrin. Muỗi An. minimus tại xã Đường Hồng, An. epiroticus ở xã Định Thành và xã An Phúc có thể kháng với lambdacyhalothrin. Muỗi An. epiroticus tại xã Đông Thới đã kháng với lambdacyhalothrin.
Summary:
Cross-sectional surveys were carried out at 11 communes of 9 provinces from April to December 2018. The objective was to determine the density and the resistance to alphacypermethrin and lambdacyhalothrin of main malaria vectors. The results showed that the high density of An. dirus population was 13.54 and 2.63 mosquito/person/night in Dat Bang commune and Bu Gia Map commune by human landing collection in the farm, respectively. The high density of An. epiroticus population was 10.42 and 62.69 mosquito/ person/night at An Thoi Dong comumune, 30.58 and 47.25 mosquito/person/night at Dinh Thanh comumune, 26.92 and 38.17 mosquito/ person/night at An Phuc comumune, 41.58 and 63.00 mosquito/person/night at Dong Thoi comumune by human landing collection indoor and outdoor, respectively. The high density of An. minimus population was 10.89, 4.50, 9.28, 9.67 and 9.44 mosquito/hour/person at Chau Son and Bac Lang communes, Duong Hong commune, Dien Xa commune, Ngan Thuy commune by cattle collection, respectively. An. minimus population in Chau Son commune and An. epiroticus population in Dinh Thanh and An Phuc communes were tolerant to alphacypermethrin; An. epiroticus population in Dong Thoi commmune was resistant to alphacypermethrin. An. minimus population in Duong Hong commune, An. epiroticus population in Dinh Thanh and An Phuc communes were tolerant to lambdacyhalothrin; An. epiroticus population in Dong Thoi commune was resistant to lambdacyhalothrin.
Từ khóa:
Véc tơ sốt rét chính; mật độ; kháng hóa chất diệt côn trùng
Keywords:
Main malaria vectors; density; insecticide resistance
File nội dung:
o191560.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log