Thứ ba, 02/06/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 94
Tập 29, số 15 2019

MỨC ĐỘ Ô NHIỄM VI SINH VẬT TRONG KHÔNG KHÍ PHÒNG MỔ, PHÒNG HỒI SỨC Ở MỘT SỐ BỆNH VIỆN TẠI THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM 2017 - 2018

THE LEVEL OF MICROBIOLOGICAL POLLUTION IN THE AIR OF THE OPERATING ROOM, RECOVERY ROOM AT SOME HOSPITALS IN NHA TRANG CITY IN 2017 - 2018
Tác giả: Dương Thị Hồng Thắm, Đỗ Thái Hùng, Hồ Văn Quốc, Phan Tuấn, Lê Thị Thu Thảo, Lý Thế Vinh
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang 25 phòng mổ và 14 phòng hồi sức của 8 bệnh viện trên địa bàn thành phố Nha Trang nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong không khí phòng mổ, phòng hồi sức tại các bệnh viện thành phố Nha Trang về tổng số vi khuẩn hiếu khí, tổng số vi khuẩn tan máu, tổng số bào tử nấm, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa và định danh cầu khuẩn không đông huyết tương (CoNS). Mẫu vi sinh không khí phòng mổ, phòng hồi sức được lấy bằng thiết bị lấy mẫu không khí chuyên dụng máy MAS 100NT của Merck. Kết quả cho thấy số lượng vi sinh vật trung bình trong không khí phòng mổ là 183 ± 103 CFU/m3 (Xtb ± 1SD), phòng hồi sức là 829 ± 494 CFU/m3. Có 41% (16/39) phòng mổ và phòng hồi sức đạt tiêu chuẩn vi sinh không khí phòng sạch theo WHO 2012. Trong đó không có phòng nào đạt mức A; 12,0% (3/25) phòng mổ đạt mức B; 4,0% (1/25) phòng mổ và 7,1% (1/14) phòng hồi sức đạt mức C; 40% (10/25) phòng mổ và 7,1% (1/14) phòng hồi sức đạt mức D. Đặc biệt trong không khí phòng hồi sức của 1 bệnh viện có sự hiện diện của S.aureus. Có 92,3% (36/39) số phòng mổ và phòng hồi sức phát hiện các chủng tụ cầu không đông huyết tương trong không khí, phân lập được 114 chủng CoNS thuộc 16 loài khác nhau.
Summary:
A cross-sectional descriptive study on 25 operating rooms and 14 recovery rooms of 8 hospitals in Nha Trang city to asess the level of microbiological pollution in the air of the operating room, recovery room at some hospitals, it was to determine by the total aerobic bacteria, total fungi, hemolytic bacteria, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa and Coagulase negative staphylococci (CoNS). Microorganisms in the air samples of the operating room, recovery room is collected by Air-sampler system MAS 100NT by Merck. The results showed that the average number of microorganisms in the air operating room was 183 ± 103 CFU/m3 (Mean ± 1SD), recovery room was 829 ± 103 CFU/m3. The rate of the operating room, recovery room met the standard of the clean room classification level of the WHO 2012 was 41.0% (16/39). No operating room, recovery room met level A; 12.0% (3/25) operating room met level B; 4.0% (1/25) operating room and 7.1% (1/14) recovery room met level C; 40.0% (10/25) operating room and 7.1% (1/14) recovery room met level D. Specifically, the air of recovery room of one hospital has Staphylococcus aureus. The rate of the air of the operating room, recovery room has CoNS was 92.3% (36/39). A total of 114 CoNS airborne isolates were recovered with sixteen different bacterial species and subspecies were identified.
Từ khóa:
Nhiễm khuẩn không khí bệnh viện; phòng mổ; phòng hồi sức
Keywords:
Airborne nosocomial infections; operating room; recovery room
File nội dung:
o191594.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log