Thứ ba, 02/06/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 31
Tập 29, số 15 2019

PHÁT TRIỂN BỘ CÔNG CỤ PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT ĐÁNH GIÁ ÁP LỰC CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ

DEVELOP A VIETNAMESE TOOLKIT TO ASSESS THE WORK PRESSURE OF HEALTH WORKERS IN VIETNAM
Tác giả: Lê Đỗ Mười Thương, Phan Thị Mỹ Linh, Đỗ Xuân Hiếu, Nguyễn Thị Ngọc Sao
Tóm tắt:
Áp lực công việc có thể gây những hậu quả xấu cho sức khỏe của nhân viên y tế. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm phát triển một bộ công cụ riêng bằng tiếng Việt đánh giá áp lực công việc của nhân viên y tế. Nghiên cứu dựa trên việc xây dựng bộ công cụ từ tài liệu tham khảo sau đó đánh giá độ tin cậy, giá trị hội tụ và giá trị phân biệt của các biến số ở một mẫu phi lâm sàng. Kết quả từ 46 câu hỏi ban đầu, qua các vòng xây dựng 23 câu hỏi đã được đưa vào khảo sát. Trong đó 22 biến số có tương quan với biến tổng từ 0,360,61. Hệ số Cronbach’s Alpha là 0,891 cho thấy bộ câu hỏi trực quan, rõ ràng và mẫu nghiên cứu tốt. Hệ số tải nhân tố (Factor Loading): 0,48-0,80 chỉ ra các biến số đều ở mức quan trọng đến có giá trị thực tiễn cao. Phân tích nhân tố cũng cho thấy 22 câu hỏi thể hiện được 6 nhóm áp lực công việc của nhân viên y tế.
Summary:
The pressure of work can have adverse health consequences for health workers. The objective of this study is to develop a separate toolkit in Vietnamese to assess the work pressure of health workers. The study is based on the development of a toolkit from reference materials then evaluate the reliability, convergence and discriminant values of variables in a non-clinical sample. Results from the 46 original questions, through the construction rounds, 23 questions were included in the survey. Of which 22 variables are correlated with the total variable from 0.36 to 0.61. Cronbach’s Alpha coefficient of 0.891 shows a clear, intuitive questionnaire and a good research sample. Factor Loading: 0.480.80 indicates that all variables are important to have high practical value. The factor analysis also shows that 22 questions were represented to 6 pressure factor groups of health workers.
Từ khóa:
Áp lực công việc; nhân viên y tế; Việt Nam
Keywords:
Work pressure; health worker; Vietnam
File nội dung:
o191531.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log