Thứ ba, 02/06/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 112
Tập 29, số 15 2019

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI CÁC BỆNH VIỆN KHU VỰC MIỀN TRUNG GIAI ĐOẠN 2013-2016

THE STATUS OF MANAGEMENT AND MEDICAL WASTE TREATMENT AT HOSPITALS IN THE CENTRAL REGION IN THE PERIOD 2013-2016
Tác giả: Trần Nguyễn Vân Như, Hồ Văn Quốc, Đỗ Thái Hùng
Tóm tắt:
Quản lý chất thải y tế là vấn đề cần được quan tâm bởi các nguy cơ rủi ro từ chất thải y tế ảnh hưởng lớn đến môi trường cũng như sức khỏe con người. Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu mô tả thực trạng quản lý và xử lý chất thải y tế tại 23 bệnh viện khu vực miền Trung từ năm 2013-2016. Nghiên cứu cắt ngang mô tả sử dụng bộ số liệu thứ cấp (số liệu trước khi bệnh viện được đầu tư) từ Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện. Phương pháp đánh giá dựa trên Sổ tay hướng dẫn Kiểm định độc lập ban hành kèm theo Quyết định 2225/QĐ-BYT ngày 25/06/2013 của Bộ Y tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ bệnh viện có cơ cấu tổ chức và hồ sơ quản lý chất thải y tế phù hợp chiếm 0-13%. 9/23 bệnh viện hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển chất thải rắn nguy hại ra bên ngoài xử lý. 11/23 bệnh viện thiêu đốt chất thải rắn nguy hại bằng lò đốt 2 cấp tại bệnh viện. 13/23 bệnh viện có hệ thống xử lý chất thải lỏng. Chỉ có 1 bệnh viện có chất lượng nước thải trước khi thải ra môi trường đạt tiêu chuẩn. Chất thải y tế tại 23 bệnh viện khu vực miền Trung giai đoạn 2013-2016 chưa được quản lý và xử lý theo quy định.
Summary:
Medical waste management is an issue that needs to be addressed due to the risk of medical waste significantly affecting the environment as well as human health. The study aimed to describe the status of management and medical waste treatment at 23 hospitals in the Central Region in the period 2013-2016. The cross-sectional study used the secondary data which was extracted from the data set of Hospital Waste Treatment Support Project, obtaining before the project implementation. Method of evaluation based on the Manual for Independent Verification issued together with Decision 2225/QD-BYT dated June 25, 2013, of the Ministry of Health. The study results showed that the proportion of hospitals with appropriate organizational structure and medical waste management accounted for 0-13%. 9/23 hospitals were contracts with functional units to transport hazardous waste for treatment outside the hospitals. 11/23 hospitals burned hazardous solid waste by twolevel incinerators inside the hospitals. Thirteen in twenty-three hospitals had equipped the wastewater treatment systems. There was only one hospital which its effluent quality adapted the national regulations to discharge outside the environment. Hence, medical waste at 23 hospitals in the Central Region during the period 2013-2016 had not been managed and treated according to the national regulations.
Từ khóa:
Quản lý và xử lý chất thải y tế; bệnh viện; miền Trung
Keywords:
Medical waste management and treatment; hospitals; Central region
File nội dung:
o1915112.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log