Thứ ba, 02/06/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 76
Tập 29, số 15 2019

THỰC TRẠNG SỨC KHỎE TÂM THẦN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ METHADONE TẠI THÀNH PHỐ BẮC GIANG NĂM 2019

THE SITUATION OF MENTAL HEALTH AND SOME RELATED FACTORS OF METHADONE MAINTENANCE TREATMENT PATIENTS AT BAC GIANG CITY IN 2019
Tác giả: Lê Thị Dung, Trần Hoàng Mỹ Liên, Phạm Thị Thanh Duyên, Lê Anh Tuấn
Tóm tắt:
Một nghiên cứu cắt ngang được thực hiện với 170 bệnh nhân đang điều trị methadone (MMT) ở thành phố Bắc Giang nhằm mô tả thực trạng sức khỏe tâm thần (SKTT) và các yếu tố liên quan đến SKTT của người bệnh MMT. Nghiên cứu sử dụng thang đo DASS-21 để đánh giá mức độ trầm cảm, lo âu, căng thẳng của người bệnh MMT và các yếu tố liên quan thông qua phỏng vấn trực tiếp bộ câu hỏi và thu thập thông tin từ bệnh án. Kết quả cho thấy phần lớn bệnh nhân MMT gặp các vấn đề về sức khỏe tinh thần với tỷ lệ trầm cảm là 75,3%, lo âu là 91,8% và căng thẳng là 50,6%. Đáng chú ý, tỷ lệ bệnh nhân trầm cảm, lo âu, căng thẳng ở mức độ rất nặng khá cao, tương ứng là 29,4%, 50,6% và 16,5%. Các yếu tố liên quan đến sức khỏe tâm thần của người bệnh là tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn, nhận định tầm quan trọng của việc gần/tiện đi lại để uống thuốc, giờ mở cửa của cơ sở điều trị. Những kết quả này sẽ góp phần giúp cán bộ cung cấp dịch vụ tại cơ sở điều trị methadone hỗ trợ bệnh nhân cải thiện sức khỏe tinh thần trong quá trình điều trị.
Summary:
A cross-sectional study was conducted at methadone clinic of Bac Giang city Health Center among 170 methadone maintenance treatment (MMT) patients to describe status of mental health and related factors. The study used DASS-21 to measure three related states of depression, anxiety and stress, collected data through interviewing patients and collecting data in their medical records. The study results showed high rates mental health issues among MMT patients: depression (75.3%), anxiety (91.8%) and stress (50.6%). Moreover, the rates of extremely severe level for the issues were high (29.4%, 50.6%, and 16.5% for depression, anxiety, and stress, respectively). Factors related to the patients’ mental health were marital status, educational level, assessment of patient about distance to and opening time of the MMT clinic.
Từ khóa:
Sức khỏe tâm thần; Methadone; Bắc Giang
Keywords:
Mental health; Methadone; Bac Giang
File nội dung:
o191576.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log