Thứ tư, 15/07/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng hoạt động y tế dự phòng và khám chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật tại trung tâm y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2019
Mối liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng và chế độ ăn với thiếu máu ở phụ nữ mang thai tại 4 xã huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ năm 2017
Tổng quan các chính sách và mô hình hỗ trợ về tài chính trong chăm sóc sức khỏe người dân tộc thiểu số tại Việt Nam từ năm 1989 đến nay
ads
Trang: 150
Tập 30, số 2 2020

ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỀ XỬ TRÍ BAN ĐẦU CỦA NGƯỜI DÂN KHI BỊ RẮN ĐỘC CẮN TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2017

EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS, KNOWLEDGE, ATTITUDE, PRACTICES AND OTHER FACTORS RELATED TO FIRST- AID FOR SNAKEBITES OF PARTICIPANTS FROM THUA THIEN HUE PROVINCE IN 2017
Tác giả: Bùi Thị Phương Anh, Võ Văn Thắng, Nguyễn Hoàng Lan, Joerg Blessmann
Tóm tắt:
Mục tiêu của nghiên cứu nhằm mô tả đặc điểm dịch tễ học rắn độc cắn, kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu tố liên quan về xử trí ban đầu của người dân khi bị rắn cắn tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017. Nghiên cứu mô tả cắt ngang một số yếu tố dịch tễ học với 36.182 đối tượng và đánh giá kiến thức, thái độ, hành vi của 400 người dân tại ba khu vực đồi núi; vùng trũng, ven biển và đầm phá; thành thị trên địa bàn Thừa Thiên Huế. Kết quả cho thấy: Ước tính tỷ lệ rắn cắn trên 100.000 người/năm lần lượt là 172 (95%-CI: 105–266), 69 (95%-CI: 33–117) và 10 (95%-CI: 1–56) tại 3 khu vực đồi núi; vùng trũng, ven biển và đầm phá; thành thị. Tỷ lệ bị rắn độc cắn trên toàn địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là 62 (95%-CI: 17–199) trên 100.000 người/năm. Thái độ được đánh giá là “Tốt” ở 81% người dân tham gia, kiến thức và thực hành “Đạt” tương ứng là 36% và 8%. Trong phân tích hồi quy đa biến, có 2 yếu tố liên quan đến kiến thức xử trí ban đầu của người dân khi bị rắn độc cắn: Giới tính, nghề nghiệp; Có 2 yếu tố liên quan đến thái độ: Trình độ học vấn, khu vực sống; Có 3 yếu tố liên quan đến thực hành: Dân tộc, trình độ học vấn và khu vực sống (p <0,05)
Summary:
The objective of the study is to desribe the epidemiological characteristics of venomous snakebites, knowledge, attitude, practices and other factors related to frst-aid for snakebites of participants from Thua Thien Hue province in 2017. We conduct descriptive cross-sectional study on epidemiological factors regarding 36.182 subjects then access the knowledge, attitude and practice (KAP) of 400 participants who are living in three areas of Thua Thien Hue province including mountainous areas; lowlying, coastal areas and lagoons; urban areas. The study shows that: The annual incidence are was 172 (95%-CI: 105–266), 69 (95%-CI: 33–117) and 10 (95%-CI: 1–56) snakebites per 100,000 person-years, respectively at mountainous areas; low-lying, coastal areas and lagoons; urban areas. The incidence of snakebites over this province was accounted for 62 (95%-CI: 17–199) per 100,000 personyears. Attitude was considered appropriate in 81% of participants, the correct knowledge and practise of participants with 36% and 8% respectively. The multivariate regression analysis indicates that when a participant gets bitten by a venomous snake, the two factors that influence their initial management knowledge are gender and occupation. The two factors that influence their attitude are educational level and living area. The three factors that influence their practice are ethnicity, education level and living area (p<0.05).
Từ khóa:
Rắn cắn; sơ cứu; rắn độc; dịch tễ
Keywords:
Snakebite; frst-aid; venomous snakes; epidemiology
File nội dung:
o2002150.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log