Thứ tư, 15/07/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng hoạt động y tế dự phòng và khám chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật tại trung tâm y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2019
Mối liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng và chế độ ăn với thiếu máu ở phụ nữ mang thai tại 4 xã huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ năm 2017
Tổng quan các chính sách và mô hình hỗ trợ về tài chính trong chăm sóc sức khỏe người dân tộc thiểu số tại Việt Nam từ năm 1989 đến nay
ads
Trang: 92
Tập 30, số 2 2020

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV/AIDS CỦA CÁC THUYỀN VIÊN VIỆT NAM TẠI CẢNG HÒN GAI VÀ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2017

KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE ON HIV/AIDS PREVENTION AMONG VIETNAMESE SEAFARERS AT HON GAI AND CAM PHA PORTS, QUANG NINH IN 2017
Tác giả: Vũ Hải Vinh, Phạm Minh Khuê
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 270 thuyền viên các tàu neo đậu tại cảng Hòn Gai và Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh năm 2017 nhằm mục đích mô tả thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về dự phòng lây truyền HIV/AIDS của các thuyền viên trên cơ sở đó để xây dựng kế hoạch can thiệp phòng chống HIV/AIDS phù hợp. Kết quả nghiên cứu cho thấy 100% các thuyền viên là nam giới còn rất trẻ (20- 39 tuổi), có trình độ học vấn cao (54,4% tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học). 100% thuyền viên đã tiếp cận thông tin thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó 2/3 thuyền viên nghe đài và xem ti vi hàng ngày. Mặc dù 86,3% thuyền viên không nhận được bất kỳ hỗ trợ nào trực tiếp về dự phòng lây truyền HIV/AIDS nhưng tỷ lệ thuyền viên có kiến thức, thái độ và thực hành đạt yêu cầu vẫn cao, chiếm lần lượt 89,3%, 87,4% và 90,0%. Trong thời gian tới, để nâng cao kiến thức, cải thiện thái độ, thực hành của các thuyền viên trong phòng chống HIV/AIDS, cần tiếp tục phát huy vai trò của công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng truyền thống (đài, tivi…), đồng thời, xây dựng chương trình hỗ trợ công tác dự phòng lây truyền HIV/AIDS phù hợp trên nhóm đối tượng thuyền viên này.
Summary:
A cross-sectional study was conducted on 270 seafarers from ships anchoring at Hon Gai and Cam Pha ports, Quang Ninh province in 2017 in order to assess the situation of their knowledge, attitude and practices on prevention of HIV/AIDS transmission, then based on that basis to develop an appropriate intervention plan in preventing HIV/AIDS transmission. The study results showed that 100% seafarers were men, very young (20-39 years-old) and having high education level (54.4% from colleges or universities). 100% seafarers had access of information on HIV/AIDS through media, of which 2/3 seafarers listened to radio and watched television daily. Although 86.3% seafarers did not receive any direct support for HIV/AIDS prevention. The rate of seafarers having good knowledge, attitudes and practices remained high, 89.3%, 87.4% and 90.0% respectively. In the future, in order to improve knowledge, attitudes and practices of seafarers on HIV/AIDS prevention, it is necessary to continue promoting the role of communication on tradional media (radio, television ...), and develop suitable programs to support HIV/ AIDS prevention avtivities for seafarers.
Từ khóa:
Kiến thức; thái độ; thực hành; HIV; AIDS; thuyền viên; Quảng Ninh
Keywords:
Knowledge; attitude; practice; HIV; AIDS; seafarer; Quang Ninh
File nội dung:
o200292.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log