Thứ tư, 15/07/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng hoạt động y tế dự phòng và khám chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật tại trung tâm y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2019
Mối liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng và chế độ ăn với thiếu máu ở phụ nữ mang thai tại 4 xã huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ năm 2017
Tổng quan các chính sách và mô hình hỗ trợ về tài chính trong chăm sóc sức khỏe người dân tộc thiểu số tại Việt Nam từ năm 1989 đến nay
ads
Trang: 121
Tập 30, số 2 2020

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM CỦA NGƯỜI KINH DOANH THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ Ở MỘT SỐ HUYỆN TẠI TỈNH HÀ GIANG NĂM 2019

KNOWLEDGE AND PRACTICE OF STREET- FOOD BUSINESSMAN ON SAFETY FOOD IN SOME DISTRICTS OF HA GIANG PROVINCE IN 2019
Tác giả: Trương Thị Thùy Dương, Lẻo Tiến Công
Tóm tắt:
Nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp mô tả, thiết kế cắt ngang trên 252 người kinh doanh thức ăn đường phố ở 03 huyện (Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc) tại tỉnh Hà Giang năm 2019 nhằm mô tả kiến thức, thực hành ATVSTP của người kinh doanh thức ăn đường phố tại một số huyện của tỉnh Hà Giang. Kết quả cho thấy: Tỷ lệ đối tượng có kiến thức và thực hành chung tốt về an toàn vệ sinh thực phẩm chiếm tỷ lệ khá cao ( 65,9% và 73,8%); tỷ lệ có kiến thức không tốt là 34,1%, thực hành chung không tốt có tỷ lệ 26,2%. Có mối liên quan giữa kiến thức chung tốt và thực hành chung tốt về an toàn vệ sinh thực phẩm, OR = 1,5 (CI: 1,1 - 2,7), p < 0,05
Summary:
The study was conducted by descriptive method, cross-sectional design on 252 street - food in 3 districts (Quan Ba, Dong Van, Meo Vac) of Ha Giang province in 2019 to describe knowledge and practice on safety food of street - food businessman in some districts of Ha Giang province. Results showed that: The rate of people had the knowledge and practice good general safety food high proportion (65.9% and 73.8%), the rate of poor knowledge was 34.1%, the common practice was not good with 26.2%. There was a relationship between good general knowledge and good general practice of food safety and hygiene, OR = 1.5 (CI: 1.1 - 2.7), p < 0.05
Từ khóa:
An toàn thực phẩm; thức ăn đường phố; kiến thức; thực hành; huyện Quản Bạ; Đồng Văn; Mèo Vạc; tỉnh Hà Giang
Keywords:
Food safety; street food; knowledge; practice; Quan Ba district; Dong Van district; Meo Vac district; Ha Giang province
File nội dung:
o2002121.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log