Thứ tư, 15/07/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng hoạt động y tế dự phòng và khám chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật tại trung tâm y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2019
Mối liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng và chế độ ăn với thiếu máu ở phụ nữ mang thai tại 4 xã huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ năm 2017
Tổng quan các chính sách và mô hình hỗ trợ về tài chính trong chăm sóc sức khỏe người dân tộc thiểu số tại Việt Nam từ năm 1989 đến nay
ads
Trang: 9
Tập 30, số 2 2020

KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ VỀ VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC - ĐẠI HỌC HUẾ NĂM 2019

KNOWLEDGE AND ATTITUDE ABOUT ETHICAL ISSUES IN BIOMEDICAL RESEARCH AMONG STUDENTS IN HUE UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY, IN 2019
Tác giả: Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Duy Hương Quỳnh
Tóm tắt:
Nghiên cứu về kiến thức và thái độ của sinh viên về vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học đang còn hạn chế ở Việt Nam. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện ở toàn bộ 762 sinh viên ngành Y tế công cộng và Y học dự phòng của trường Đại học Y Dược, Đại học Huế năm 2019 nhằm mô tả kiến thức và thái độ của sinh viên về vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học và một số yếu tố liên quan. Sử dụng bộ câu hỏi tự điền, kiến thức được đánh giá dựa trên hướng dẫn quốc gia về đạo đức trong nghiên cứu y sinh học. Thang đo Likert 5 điểm được dùng để đánh giá thái độ. Kết quả cho thấy tỷ lệ sinh viên có kiến thức đạt về các nội dung của hướng dẫn quốc gia về đạo đức trong nghiên cứu y sinh học là 52,2%. Điểm trung bình về thái độ là 57,0  10,35 điểm (khoảng từ 20- 80 điểm). Có mối liên quan giữa ngành học, năm học, nghe, quan tâm đến đạo đức trong nghiên cứu, tham gia nghiên cứu khoa học với kiến thức đạt và thái độ tốt (p< 005). Từ những kết quả trên chúng ta nhận thấy cần tăng cường giảng dạy và tập huấn cho sinh viên sớm về đạo đức trong nghiên cứu y sinh học.
Summary:
Research on students’ knowledge and attitudes about ethical issues in biomedical research is still limited in Vietnam. This crosssectional descriptive study was conducted on all 762 students of Public Health and Preventive Medicine majors of Hue University of Medicine and Pharmacy in 2019 to describe their knowledge and attitudes regarding ethic in biomedical research as well as related factors. Using questionnaire, knowledge was assessed based on national guidelines on ethics in biomedical research. The 5-point Likert scale is used to evaluate attitudes. Study results showed that 52.2% of student had acceptable knowledge, following contents of National guidelines on ethics in biomedical research. Mean of attitude score was 57.0 ± 10.35 (range of score from 20 to 80). There are associations among major, school year, hearing about research ethic, considering research ethic, joined research and good knowledge and good attitude (p<0.05). Therefore, there is necessary to strengthen the teaching and training ethic in biomedical research among students.
Từ khóa:
Đạo đức; nghiên cứu y sinh học; kiến thức; thái độ
Keywords:
Ethic; biomedical research; knowledge; attitude
File nội dung:
o200209.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log