Thứ tư, 15/07/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH SỞI TẠI HÀ NỘI NĂM 2018
ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH TIỀN LÂM SÀNG CỦA VẮC XIN PHỐI HỢP 5 TRONG 1 (BẠCH HẦU, UỐN VÁN, HO GÀ TOÀN TẾ BÀO BẤT HOẠT, VIÊM GAN B VÀ HIB CỘNG HỢP) HẤP PHỤ, DẠNG DUNG DỊCH TRÊN THỎ NEWZEALAND
KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VỆ TINH ĐẶT TẠI TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BÌNH CHIỂU, QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ads
Trang: 103
Tập 30, số 2 2020

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV/AIDS CỦA THUYỀN VIÊN VIỆT NAM TẠI CẢNG HÒN GAI VÀ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2017

FACTORS RELATED TO KNOWLEDGE, ATTITUDE, PRACTICE ON HIV PREVENTION OF VIETNAMESE SEAFARERS AT HON GAI AND CAM PHA PORTS, QUANG NINH IN 2017
Tác giả: Vũ Hải Vinh, Phạm Minh Khuê
Tóm tắt:
Mục tiêu của nghiên cứu này là mô tả một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành của các thuyền viên về dự phòng lây truyền HIV/AIDS để xây dựng chiến lược can thiệp phù hợp. Một nghiên cứu cắt ngang mô tả được tiến hành trên nhóm đối tượng bao gồm 270 thuyền viên neo đậu tại cảng Hòn Gai và Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh năm 2017. Tỷ lệ các thuyền viên có kiến thức, thái độ, thực hành đạt yêu cầu khá cao, chiếm lần lượt 89,3%, 87,4% và 90,0%. Kết quả cho thấy tỷ lệ các thuyền viên đã kết hôn có kiến thức đạt cao hơn 2,7 lần so với chưa kết hôn (95% CI: 1,2-5,8); các thuyền viên đã kết hôn có thái độ đạt cao hơn 7,0 lần so với chưa kết hôn (95% CI: 3,1-15,8), các thuyền viên có tần suất về thăm nhà 1 - ≤ 2 tháng/lần có thái độ đạt cao hơn 2,7 lần so với về thăm nhà > 2 tháng/lần (95% CI: 1,3-5,7); các thuyền viên rất quan tâm đến pano, áp phích có thực hành đạt cao hơn 4,2 lần so với các thuyền viên ít quan tâm đến pano, áp phích (95% CI: 1,8-9,7). Đặc biệt, tỷ lệ các thuyền viên kiến thức đạt có thái độ và thực hành đạt cao hơn lần lượt 5,8 và 16,4 lần so với thái độ và thực hành không đạt ( 95% CI lần lượt là 2,4-13,7 và 6,5-41,0). Đây là những căn cứ để xây dựng kế hoạch can thiệp để nâng cao kiến thức, từ đó cải thiện thái độ và thực hành của các thuyền viên về dự phòng lây truyền HIV/AIDS trong tương lai.
Summary:
The objective of this study is to describe the factors related to the knowledge, attitude and practice of seafarers on prevention of HIV/AIDS transmission in order to develop appropriate intervention strategies. A descriptive crosssectional study was conducted among 270 seafarers from ships anchoring at Hon Gai and Cam Pha ports, Quang Ninh province in 2017. The proportion of seafarers having good knowledge, attitude, practice was high (89.3%, 87.4% and 90.0%, respectively). The results showed that the married seafarers had good knowledge at 2.7 times higher than unmarried ones (95% CI: 1,2-5.8); these married seafarers had good attitude at 7.0 times higher than unmarried ones (95% CI: 3.1-15.8), and the seafarers having a frequency of home visits at 1-≤ 2 months/time had good attitude at 2.7 times higher than the ones having a frequency at > 2 months/time (95% CI: 1,3-5,7); and the seafarers very interested by posters, afchage had good practice at 4.2 times higher than the ones less interested by posters, afchage (95% CI: 1.8-9.7). Especially, the seafarers having good knowledge had also good attitude and practice at 5.8 and 16.4 times higher than the ones having bad attitude and practice (95% CI: 2.4- 13.7 and 6.5-41.0, respectively). These are the evidence for developing an interventional plan to improve knowledge, thereby ameliorate the attitudes and practices of seafarers on the prevention of HIV/AIDS transmission in the future.
Từ khóa:
Kiến thức; thái độ; thực hành; HIV; AIDS; thuyền viên; Quảng Ninh
Keywords:
Knowledge; attitude; practice; HIV; AIDS; seafarer; Quang Ninh
File nội dung:
o2002103.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log