Thứ tư, 15/07/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH SỞI TẠI HÀ NỘI NĂM 2018
ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH TIỀN LÂM SÀNG CỦA VẮC XIN PHỐI HỢP 5 TRONG 1 (BẠCH HẦU, UỐN VÁN, HO GÀ TOÀN TẾ BÀO BẤT HOẠT, VIÊM GAN B VÀ HIB CỘNG HỢP) HẤP PHỤ, DẠNG DUNG DỊCH TRÊN THỎ NEWZEALAND
KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VỆ TINH ĐẶT TẠI TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BÌNH CHIỂU, QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ads
Trang: 57
Tập 30, số 2 2020

SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ ĐẾN KHÁM CHỮA BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ QUẢNG BÌNH NĂM 2018

THE SATISFACTION OF OUTPATIENTS WITH HEALTH ASSURANCES AT THE CLINIC OF QUANG BINH MEDICAL HIGH SCHOOL IN 2018
Tác giả: Phan Thị Thanh Nga, Trần Thị Mai Liên, Đoàn Phước Thuộc
Tóm tắt:
Sự hài lòng của người bệnh được xem là tiêu chí quan trọng đánh giá uy tín, chất lượng phục vụ của cơ sở y tế. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm mô tả sự hài lòng của người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 430 người bệnh sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình năm 2018. Kết quả cho thấy tỷ lệ người bệnh sử dụng bảo hiểm y tế hài lòng chung với dịch vụ khám chữa bệnh là 80,2%. Trong đó, thái độ ứng xử và năng lực chuyên môn của nhân viên y tế đạt mức độ hài lòng cao nhất (89,5%), thấp nhất là mức độ hài lòng về kết quả cung cấp dịch vụ (76,0%). Nghiên cứu tìm ra các yếu tố liên quan đến sự hài lòng người bệnh có bảo hiểm y tế (p< 0,05) gồm các yếu tố khoảng cách tới phòng khám xa hơn 10km; số lần đến khám chữa bệnh tại phòng khám nhiều hơn 2 lần; chuyên khoa khám bệnh là chuyên khoa Nội hoặc Y học cổ truyền; mức bảo hiểm y tế chi trả cho lần khám chữa bệnh là 100%. Trong quần thể nghiên cứu vẫn còn một tỷ lệ người bệnh chưa hài lòng về sử dụng dịch vụ y tế, do đó, cần có chính sách phù hợp để khẳng định hơn nữa chất lượng phòng khám.
Summary:
Patient satisfaction is considered as an important criterion to evaluate the reputation and service quality of health facilities. The objective of the study was to describe the satisfaction of outpatients with health assurances at the clinic of Quang Binh medical high school. The cross-sectional study was utilized to carry out on 430 patients using health insurance cards for medical examination and treatment at Quang Binh Medical Intermediate School General Clinic in 2018. The results illustrated that the rate of patients using health insurance satisfed with medical examination and treatment was 80.2%. In particular, the attitude and professional capacity of health workers came out on top (89.5%), and the lowest was satisfed with the result of service provision (76.0%). This study indicated that factors related to the satisfaction of patients with health insurance (p <0.05) including the distance from clinics more than 10 km; the number of visits to the clinic more than twice; internal medicine specialty or traditional medicine specialty; the medical insurance covering 100% for medical treatment. In the research population, there is still a proportion of patients who are dissatisfed with the use of health services, therefore, it is necessary to have appropriate policies to further confrm the quality of the clinic.
Từ khóa:
Sự hài lòng người bệnh; dịch vụ khám chữa bệnh; bảo hiểm y tế; Quảng Bình
Keywords:
Satisfaction of patients; medical examination and treatment services; health insurance; Quang Binh
File nội dung:
o200257.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log