Thứ tư, 15/07/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng hoạt động y tế dự phòng và khám chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật tại trung tâm y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2019
Mối liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng và chế độ ăn với thiếu máu ở phụ nữ mang thai tại 4 xã huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ năm 2017
Tổng quan các chính sách và mô hình hỗ trợ về tài chính trong chăm sóc sức khỏe người dân tộc thiểu số tại Việt Nam từ năm 1989 đến nay
ads
Trang: 33
Tập 30, số 2 2020

VĂN HÓA SỨC KHỎE VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI TRẠM Y TẾ MỘT SỐ PHƯỜNG TRỰC THUỘC THÀNH PHỐ HUẾ NĂM 2017

HEALTH LITERACY AND ASSOCIATED FACTORS AMONG PATIENTS IN SOME COMMUNE HEALTH CENTRES IN HUE CITY, 2017
Tác giả: Vũ Thị Cúc, Hoàng Đình Tuyên
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện từ tháng 8/2017 đến 2/2018 trên 400 bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên đến khám và điều trị tại 4 trạm y tế: Thuận Hòa, Hương Sơ, Thủy Biều, Thủy Xuân trực thuộc thành phố Huế nhằm mô tả các mức độ văn hóa sức khỏe và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân. Nghiên cứu sử dụng bộ công cụ khảo sát văn hóa sức khỏe Châu Á rút gọn HLSF-12. Kết quả nghiên cứu cho thấy điểm trung bình văn hóa sức khỏe chung là 22,44±8,83. Các mức độ văn hóa sức khỏe trong nhóm văn hóa sức khỏe chung bao gồm: Không đầy đủ 61,5%, có vấn đề 21,5%, đầy đủ 16,0%, rất đầy đủ 1,0%. Tỷ lệ hạn chế văn hóa sức khỏe trong nhóm văn hóa sức khỏe chung là 83%, trong các nhóm chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe lần lượt là: 78,5%, 78,7% và 76%. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến cho thấy có mối liên quan giữa điểm số văn hóa sức khỏe với các yếu tố: Tuổi, trình độ học vấn, tình trạng công việc, xem các chương trình truyền hình liên quan đến y học, tần suất tìm kiếm thông tin sức khỏe trên internet, khám sức khỏe định kỳ, luyện tập thể dục, tham gia hoạt động cộng đồng, thứ bậc xã hội, tình trạng sức khỏe so với người cùng tuổi (p<0,05).
Summary:
A cross-sectional study was conducted from August 2017 to February 2018 via a convenient sample of 400 patients aged 18 and older examining and treating at four commune health centre in Hue city to investigate the health literacy levels and associated factors among patients. The questionnaire used in this research is the short-form health literacy survey tool (HL-SF12) based on the HLS-EU-Q47 (Tuyen V. Duong et al 2015). The mean GENHL score was 22.44±8.83. The proportion of “inadequate” (GEN-HL: 0-25), “problematic” (GEN-HL: >25 – 33), “sufcient” (GEN-HL: >33 – 42), “excellent” (GEN-HL: >42 – 50) in HL were 61.5%, 21.5%, 16.0%, and 1.0% respectively. . Findings showed that the limited HL (GEN-HL ≤33) was 83.0%, in health care was 78.5%, in disease prevention was 78.7% and 76.0% in health promotion. General health literacy index score was associated with: Age, the highest attained education, main status of employment, watched medical-related TV series, get medical-related information on the Internet, periodic health examination, exercise, community activity, social status, comparing health to other with similar age and gender.
Từ khóa:
Văn hóa sức khỏe; bệnh nhân ngoại trú; trạm y tế
Keywords:
Health literacy; outpatients; commune health centre
File nội dung:
o200233.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log