Thứ hai, 18/01/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỉ lệ suy mòn và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân bệnh suy thận mạn lọc máu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Thực trạng hoạt động kiểm dịch y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại hai cửa khẩu quốc tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2019
Nghiên cứu tính ổn định của vắc xin bại liệt nhị liên uống sản xuất tại Việt Nam
Trang: 41
Tập 30, số 3 2020

ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH TIỀN LÂM SÀNG CỦA VẮC XIN PHỐI HỢP 5 TRONG 1 (BẠCH HẦU, UỐN VÁN, HO GÀ TOÀN TẾ BÀO BẤT HOẠT, VIÊM GAN B VÀ HIB CỘNG HỢP) HẤP PHỤ, DẠNG DUNG DỊCH TRÊN THỎ NEWZEALAND

EVALUATION OF PRE-CLINICAL TOXICITY OF THE ADSORBED 5 IN 1 COMBINED VACCINE (DIPHTHERIA, TETANUS, WHOLE CELL PERTUSSIS, HEPATITIS TYPE B AND CONJUGATED HIB) ADSOPTION, SOLUTION PRESENTATION ON NEWZEALAND RABBITS
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Phương, Lê Văn Bé, Dương Hữu Thái, Nguyễn Sỹ Tuấn, Trần Ngọc Nhơn, Vũ Thị Thu Hương, Nguyên Văn Được, Hoàng Minh Hưng, Lê Thị Hải Yến
Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá độc tính liều lặp lại của vắc xin 5 trong 1 do IVAC sản xuất (vắc xin IVACPENTA) ở liều 0,25ml và 0,5 ml trên thỏ Newzealand đối chứng với giả dược và vắc xin COMBE-FIVE. Mỗi thỏ trong 1 nhóm được tiêm bắp tổng cộng 3 mũi tiêm, hoặc: vắc xin IVACPENTA liều 0,5ml; IVACPENTA liều 0,25ml; vắc xin COMBE-FIVE liều 0,5ml; giả dược liều 0,5ml, cách nhau 21 ngày. Kết quả chỉ ra 100% thỏ đều sống, không có biểu hiện bất thường, mức tiêu thụ thức ăn, mức tăng trọng bình thường, không quan sát thấy phản ứng tại chỗ sau tiêm, tỷ lệ phản ứng sốt sau tiêm ở nhóm tiêm IVACPENTA liều 0,25ml là 15%, ở các nhóm còn lại là 25-30%. Kết quả xét nghiệm huyết học, sinh hóa, giải phẫu bệnh không khác biệt giữa các nhóm tiêm vắc xin và giả dược, tuy nhiên tổn thương mô cơ tại chỗ tiêm được phát hiện ở 9 con thỏ thuộc các nhóm tiêm vắc xin, trong đó nhóm tiêm IVACPENTA liều 0,5ml chiếm 4/9 con. Kết luận: Vắc xin IVACPENTA an toàn và có khả năng dung nạp bằng đường tiêm bắp trên thỏ, không khác biệt so với vắc xin COMBE-FIVE ngoại trừ vắc xin IVACPENTA liều 0,5ml có tỷ lệ tổn thương mô cơ cấp tính tại chỗ tiêm cao hơn.
Summary:
The purpose of this study is to evaluate the repeated dose toxicity of the 5 in 1 combined vaccine produced by IVAC (IVACPENTA vaccine) at 0.25ml and 0.5ml doses on Newzealand rabbits, in comparison with a placebo and COMBE-FIVE vaccine. Each rabbit in one group was intramuscularly injected 3 shots either with (1) 0.5ml dose IVACPENTA, (2) 0.25ml dose IVACPENTA, (3) 0.5ml dose COMBE-FIVE or (4) 0.5ml dose placebo, 21 days apart. The study results showed that 100% rabbits were alive and showed no abnormalities during the study period, normal food consumption and weight gain, no observation of injection site reactions. The proportion of rabbits with fever after injections was 15% for 0.25 ml dose IVACPENTA group and 25-30% for other groups. Test results of hematology, biochemistry and anatomic pathology showed no differences between the vaccinated groups and placebo group. 9 rabbits from vaccinated groups had muscle tissue damage at injection site on microscope slides, 4 of which were in IVACPENTA 0.5ml dose group. IVACPENTA vaccine is safe and tolerable via intramuscular administration in rabbits, which is not different from COMBE-FIVE vaccine, except that 0.5ml dose IVACPENTA can cause a higher rate of acute muscle tissue damage at injection site.
Từ khóa:
Vắc xin IVACPENTA; độc tính liều; vắc xin phối hợp
Keywords:
IVACPENTA; dose toxicity; combined vaccine
File nội dung:
o200341.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log