Thứ hai, 18/01/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỉ lệ suy mòn và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân bệnh suy thận mạn lọc máu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Thực trạng hoạt động kiểm dịch y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại hai cửa khẩu quốc tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2019
Nghiên cứu tính ổn định của vắc xin bại liệt nhị liên uống sản xuất tại Việt Nam
Trang: 27
Tập 30, số 3 2020

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VỆ TINH ĐẶT TẠI TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BÌNH CHIỂU, QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DEVELOPMENT AND TESTING OF THE QUESTIONNAIRE TO ASSESS PATIENT SATISFACTION AT THE SATELLITE POLINICS LOCATED AT BINH CHIEU WARD MEDICAL STATION, THU DUC DISTRICT, IN HO CHI MINH CITY
Tác giả: Trần Minh Thái, Tăng Chí Thượng, Đỗ Mai Hoa, Nguyễn Văn Tập, Nguyễn Quỳnh Trúc
Tóm tắt:
Hàng năm, theo quy định của Bộ Y tế, về xếp hạng chất lượng bệnh viện trong đó có bộ câu hỏi đánh giá sự hài lòng người bệnh. Tuy nhiên, bộ câu hỏi này nếu áp dụng khảo sát tại phòng khám đa khoa thì chưa phù hợp. Nghiên cứu nhằm xây dựng và thử nghiệm bộ công cụ đánh giá về mức độ hài lòng của người bệnh khi đến khám và điều trị tại phòng khám đa khoa. Nghiên cứu cắt ngang thực hiện trên 300 người bệnh ngoại trú tại phòng khám đa khoa vệ tinh phường Bình Chiểu vào tháng 08/2018. Dữ liệu thu thập nhập liệu bằng phần mềm Epidata 3.1, phân tích bằng phần mềm STATA 14.0. Bộ công cụ cuối cùng gồm 39 tiểu mục/câu hỏi phân thành 7 yếu tố. Kết quả cho thấy 7 yếu tố này này giải thích 76,53% biến thiên của dữ liệu. Mô hình hồi quy cho thấy biến số hài lòng chung có ý nghĩa thống kê với 7 yếu tố còn lại, nghĩa là 100% biến thiên của phương sai của sự hài lòng chung được giải thích bởi 7 yếu tố cấu thành thang đo. Kết quả phân tích cho thấy các chỉ số thống kê phản ánh tính giá trị và độ tin cậy của bộ công cụ đều đạt theo các khuyến cáo của y văn
Summary:
Every year, according to the regulations of the Ministry of Health about hospital quality ratings, including questionnaires to assess patient satisfaction. In fact, the Ministry of Health questionnaire applies to patients who come to the hospital for medical examination and treatment, so it is not appropriate to apply the survey at the polyclinics. This study aims to develop and testing a set of assessment tools for patients’ satisfaction when visiting and treating at polyclinics. Cross-sectional study conducted over 300 outpatients at the satellite polyclinic in Binh Chieu ward in August, 2018. Data collection data by Epidata 3.1, analyzed by STATA14.0. The fnal set of tools includes 39 subsections / questions divided into 7 elements. The results show that these 7 factors explain 76.53% variation of data. The regression model shows that the overall satisfaction variable is statistically signifcant with the remaining 7 factors, meaning that 100% variation of the variance of general satisfaction is explained by 7 factors that constitute the scale. The analytical results show that the statistical indicators reflect the validity and reliability of the toolkit all according to the recommendations of the literature.
Từ khóa:
Tính giá trị; độ tin cậy; phòng khám vệ tinh; Bình Chiểu
Keywords:
Value; reliability; satellite clinic; Binh Chieu
File nội dung:
o200327.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log